Poskast saab Eestimaa kubermangu komissar

Sulge

Pärast Veebruarirevolutsiooni nimetas Venemaa Ajutine Valitsus Poska kui kubermangulinna linnapea 6. märtsil Eestimaa kubermangu ajutiseks komissariks ehk sisuliselt kuberneriks.

30. märtsil, kui moodustati tervet Eestit hõlmav rahvuskubermang, sai Poskast ka selle kuberner, seega esimene Eestit administreeriv eestlane. Kubermangu komissarina pidi Poska püüdma läbi saada nii Ajutise Valitsuse kui ka üha võimukamaks muutuvate Tööliste ja Soldatite nõukogudega, mis üha enam asusid toetama enamlaste poliitikat.

Ajutise Valitsusega õnnestus Poskal üpris rahuldavalt läbi saada, ehkki tema rahvusmeelsele poliitikale ka Aleksandr Kerenski kuigi hästi ei vaadanud. Tunduvalt halvemini suhtus Poskasse aga Tallinna Tööliste ja Soldatite Nõukogu, mis pidas teda reaktsiooniliseks tsaariaegseks ametnikuks ja püüdis teda korduvalt tagandada. Kuni enamlaste võimuhaaramiseni Petrogradis see neil siiski ei õnnestunud.

Kuid 27. oktoobril pidi Poska võimu Toompeal enamalaste esindajale Viktor Kingissepale loovutama.

 

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 100-101.

Foto: http://www.pealinn.ee/?pid=132&nid=7331&lang=5