Uus-Pärnu saab ordult linnaõigused.

Sulge

Ehkki Saare-Lääne piiskopkonna linn Vana-Pärnu oli linnaõigused saanud juba 1251. aastal, oli ta 14. sajandi alguseks juba mitu korda maha põlenud ega õigustanud tegelikult kuigivõrd oma linna staatust.

See-eest asus teisel pool jõge aga Pärnu ordulinnus, mille juurde kujunes samuti kaubaasula.

1318. aastal andis ordumeister sellele Riia linnaõiguse.

Pärnut ümbritseti ka kivimüüridega, mistõttu osutus see vaenlastele ja tulele tunduvalt vastupidavamaks kui Vana-Pärnu. Samuti oli linna sadam soodsamas asukohas, mistõttu see peagi oma vanemat nimekaimu ka majanduslikult ületama hakkas: Uus-Pärnust sai Hansa liidu liige, Vana-Pärnust aga mitte.

Nõnda sai Uus-Pärnust ka kaasaegse Pärnu otsene eelkäija.