Tartu linnaõiguste esmamainimine

Sulge

Tartu rae mainimine 1262. aastal on esimene kindel teade sellest, et Tartul olid linnaõigused, kuid paraku pole nende andmise aastat teada. Võib aga oletada, et Tartu sai õigused tunduvalt varem, võib-olla umbkaudu samaaegselt Tallinnaga. Erinevalt Tallinnast, mis sai Lübecki linnaõigused, sai Tartu aga Riia omad.

Teatud mööndustega võiks Tartu linnaks saamise ajaks pidada ka 1030. aastat, mil Jaroslav Tark sealse eestlaste linnuse vallutas ja selle asemele Jurjevi linnuse ja kaubaasula rajas.

Siiski tuleks seda pigem lugeda Tartu esmamainimise ajaks, sest ametlikke linnaõigusi vürst asulale ilmselt ei andnud.

 Allikas (pilt): http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Tartu_coat_of_arms.svg