Rahvusautonoomia andmine Eestile

Sulge

Mõte rajada Eestimaa rahvuskubermang, kuhu kuuluksid lisaks Põhja-Eestile ka eestlastega asustatud Liivimaa kubermangu Saare, Pärnu, Viljandi, Tartu ning Võru maakonnad, pärines juba 19. sajandi lõpust, kuid reaalseks muutus see võimalus alles pärast tsaarivõimu kukutamist.

 Juba märtsi alguses saadi ühendkubermangu moodustamiseks Ajutise Valitsuse peaministrilt Lvovilt suusõnaline lubadus.

17. märtsil 1917 esitati Petrogradis valitsusele vastava määruse projekt, kuhu rahvuslikud radikaalid olid surunud ka Eestile autonoomia nõudmise. Viimasest Ajutine Valitsus esialgu keeldus, väites, et autonoomia küsimust saab arutada vaid tulevane Asutav Kogu.
Nüüd hakati Petrogradis 23. märtsil korraldama Ajutise Valitsuse survestamiseks kohalike eestlaste massimeeleavaldusi.

26. märtsil  organiseeriti ühismeeleavaldus nii Eesti linnades kui ka pealinnas. Petrogradis marssis rahumeelselt tänavatel kuni 40 000 eestlast, nende hulgas ligi 15 000 sõjaväelast (pildil). Üheskoos esitati Ajutisele Valitsusele deklaratsioon, mis nõudis Eestile täielikku autonoomiat.

30. märtsil 1917 kinnitaski valitsus määruse "Eestimaa kubermangu administratiivse juhtimise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta". Liivimaa kubermangu eestlastega asustatud maakonnad liideti Eestimaa kubermanguga ühtseks rahvuskubermanguks, mille eesotsas oli kubermangukomissar Jaan Poska. Nii luhtus eeskätt Tartu rahvuslaste plaan luua Lõuna-Eestist omaette administratiivüksus, kuid üleminekuperioodiks tuli Tartusse määrata Lõuna-Eesti kubermangukomissari abi. Ühtlasi tuli määruse järgi moodustada nõuandev Eestimaa Kubermangu Maanõukogu ning vastavad kohalikud maanõukogud ka maakondades.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007                                                                                      

Allikad: (pilt) http://www.hot.ee/vabadussoda/petrograd.jpg