Religioon

kaardile

1922

 

Suurimaks konfessiooniks oli Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik. 1922. aastal hõlmas see 78% ühiskonnast. Astutav Kogu otsustas 1919. aastal, et Eesti riigikirikut ei rajata.

Kirikukongress valis ajutiseks piiskopiks Jakob Kuke. Kirikukogudused moodustasid praostkonnad, need piiskopkonna. Kiriku kõrgeim organ oli praostkondade sinodite esindajatest koosnev kirikupäev, mis tuli kokku korra aastas. Kirikupäevade vahel juhtis kirikut kuueliikmeline konsistoorium. 

1920. aastatel puhkesid väitlused kiriku õpetuslike aluste üle. Need ähvardasid kirikud lõhestada, mis siiski ei toimunud. Suuremat vaidlust tekitas küsimus usuõpetuse sunduslikkuse üle koolides. 1923. Aastal pandi küsimus rahvahääletusele, mille tulemusena muudeti usuõpetus õpilasele vabatahtlikuks, kuid koolile sunduslikuks. Õpilasel pidi olema õigus õppida usuõpetust, koolil oli kohustus seda pakkuda, kui õpilane soovib, kuid tal ei olnud kohustust usuõpetust õppida. 

1934. aasta riigivanema dekreediga tsentraliseeriti kirikut ja suurendati piiskopivõimu. 1938. aastal oli kirikus tõsine kriis, mida ajendas piiskop Hugo Rahamäe kavatsus lahutada oma abielu. Vaidlusi tekitas küsimus, kas see on piiskopil lubatud või ei ole. Segadust ära kasutades sekkus küsimusse riik ning võttis kiriku oma hoole alla.1939. aastal vaibusid probleemid ning piiskopiks valiti Johan Kõpp. 

Teine suurem konfessioon luterluse kõrval oli Eesti Apostlik Õigeusu Kirik. 1922. aastal lahkus see peapiiskop Aleksandri initsiatiivil Moskva ja kogu Venemaa patriarhi jurisdiktsiooni alt. 1923. aastal kuulutati EAÕK iseseisvaks ja peapiiskopist sai metropoliit. Eestis oli kaks kloostrit: Pühtitsa nunnaklooster Kuremäel ja Petseri mungaklooster. Mungakloostri juures avati vaimulik seminar. 

Suuremad olid veel baptistide, roomakatoliiklaste ja adventistide kogudused. 

 

Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni (Tartu: Ilmamaa, 2005)

http://www.eelk.ee/~elulood/imgs/Rahamagi2,%20Hugo%20Bernhard.jpg


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kirik
  • kool
  • maja
  • monument
  • muuseum
  • raamatukogu
  • teater