Teadus

kaardile

1938

Teadustöö taaskäivitamine Eestis oli keeruline, kuna paljud saksa ja vene teadlased olid lahkunud ning hulk teaduslikke kogusid oli viidud Venemaale. Materiaalseid vahendeid nappis. Teaduskeskuseks jäi Tartu Ülikoo. Selle juurde kuulus hulgaliselt allasutusi ja instituute. Ülikooliga tegid koostööd teadusseltsid, mis äratati uuesti ellu. Rajati näiteks Akadeemiline Ajalooselts, Akadeemiline Emakeele Selts ja Akadeemiline Põllumajanduslik Selts. Ülikoolist väljaspool tegutsesid näiteks Eesti Kirjanduse Selts ja Eesti Rahva Muuseum. Viimase allasutuseks olid Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Arhiivraamatukogu, mis kogus ja säilitas eestikeelseid trükiseid. 

Uurimistöid avaldati Tartu Ülikooli väljaandes “Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis” ning muuseumide ja teadusseltside väljaannetes. 

1938. aastal asutati Eesti Teaduste Akadeemia. Selle asukohaks sai Tartu (pildil selle hoone Laial tänaval) ning esimeseks presidendiks oli Karl Schlossmann. Akadeemia ei jõudnud piisavalt kaua tegutseda, et oleks saavutanud suuremaid tulemusi. 

Suuremat rahvusvahelist tunnustust saavutasid astronoom Ernst Öpiku tööd. Riigipiire ületasid ka botaanik Teodor Lippmaa, neurokirurg Ludvig Puusepq, füüsik Johan Vilipi ja teiste tööd. 

Suuremad saavutused olid humanitaarteadustes. Ilmumist alustas kaks paralleelset Eesti ajaloo üldkäsitlust, teostati väljakaevamisi ning avaldati mitmeid suuremaid maakondlikke koguteoseid.

Olulisi samme tehti ka teadmiste vahendamisel ühiskonnale. Ilmus populaarteaduslik sari Elav Teadus ning aastatel 1932-1937 ilmus 8köiteline Eesti Entsüklopeedia.

 

Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni (Tartu: Ilmamaa, 2005)


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kirik
  • kool
  • maja
  • monument
  • muuseum
  • raamatukogu
  • teater