Teise Riigikogu valimised

kaardile

mai 1923

Poliitiline killustatus oli Eestis teiste parlamendivalimiste ajaks veelgi suurenenud. 1922. aastal olid isesotside sekka imbunud kommunistid senised juhid parteist välja heitnud ning nimetasid erakonna ümber Eestimaa Töörahva Parteiks. Väljaheidute poolt asutati aga vasakpoolne sotsialistlik erakond Iseseisev Sotsialistlik Tööliste Partei. Teise Riigikogu valimised toimusid 5.-7. mail 1923. aastal ning kokku osales neil 26 nimekirja ning Riigikogusse pääses neist 14. Osalesid tagasivaadetes üpris kummalised kodanikuühendustega, näiteks Peipsi järve ääres elavad inimesed oma nimekirjaga või mõne valla rahvas omaette. Parlamenti pääsesid kõik suured vanad erakonnad.

Lisaks kümnele vanale parteile, pääsesid teise Riigikogusse neli uut nimekirja, kellest kõige olulisem on Asunike Koondis, kus juhtrolli etendasid need kodanikud, kes olid maareformi tulemusena saanud endale maad – asunikud. Nad olid varemgi poliitikas osalenud, aga hääletasid peamiselt Tööerakonna poolt, keda loeti maareformi peamiseks elluviijaks. Kuna asunikud moodustasid aga tervikliku sotsiaalse kihi, tekkis neil soov ka isiklikult poliitikat mõjutada. Asunikud hakkasid konkurentsi pakkuma eelkõige Põllumeestekogudele. Asunike Koondisel polnud aga mingit üldpoliitilist programmi, vaid keskenduti agraarpoliitikale: nad toetasid põllumajanduse arengut. Asunike Kogu juhtidest on kuulsaimad Rudolf Penno, Oskar Köster ja Otto Tief. Asunike häälekandjaks sai ajaleht „Maaleht“.

Pildil: Asunike Koondise liige Otto Tief

Rahvuslik-Vabameelne Partei, mis sai alguse vahetult pärast Vabadussõda 1920. a kevadel, küll Eesti Valveliidu nime all, asutati J. Pitka poolt, kes väitis, et Eesti riik käib alla, moraal langeb, kohusetunne kaob, kuritegevus ja korrupsioon suurenevad. Teise Riigikogu valimiste ajaks otsustati ka otsesemalt poliitikasse astuda. Selleks organiseeriti Valveliit ümber ja sellest sai Rahvuslik-Vabameelne Partei. See saavutas valimistel teatud edu – saadi neli saadikukohta, kuid Pitka ise parlementi ei pääsenud, kuna kandideeris ringkonnas, kus talle suurt toetust polnud. Kuna ta oli ka mees, kes kippus kergesti solvuma, kolis ta pärast valimiskaotust hoopis Kanadasse. See jättis aga Rahvuslik-Vabameelse Partei ilma liidrita ja see hääbus järgnevatel aastatel.

1920. aastal oli sündinud ka Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liit, kuhu kuulusid Vabadussõja veteranid. Erakond seadis eesmärgiks Vabadussõja ajal valitsuse poolt sõjaväelastele antud lubaduste elluviimise tagamise. Organisatsioon kujunes 1920. aastate alguseks üheks suurimaks Eestis, kuid Riigikogusse pääses ainult üks nende esindaja. Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liidu ja Rahvusliku Vabameelse Parteikohalikest organisatsioonidest kasvas 1930. aastate alguses aga otseselt välja vabadussõjalaste liikumine. Teise Riigikogusse läks ka Üürnike Liit, kes tahtis taas maksma panna kindlaksmääratud üürid. Nad said ühe saadikukoha, aga hiljem suri nende liikumine loomulikku surma.

Valimistel oli edukaim partei Põllumeestekogud, kellele sai osaks 23 saadikukohta. Neile järgnesid suure languse läbi teinud sotsiaaldemokraadid 15 kohaga ning veelgi enam populaarsust kaotanud Tööerakond vaid 12 kohaga. Neljandale kohale olid tõusnud kommunistid, kes saatsid Riigikogusse 10 saadikut. Rahvaerakond ja Kristlik Rahvaerakond olid mõlemad esindatud 8 saadikuga. Iseseisev Sotsialistlik Tööliste Partei täitis parlamendis 5 kohta, neist jäi veel maha poolehoidu koguv Asunike Koondis, kes saatis Riigikokku 4 saadikut. Nelja esindajaga oosales parlamendi töös ka Rahvuslik-Vabameelne Partei, sama palju kohti oli ka venelastel. Baltisakslaste saadikuid oli parlamendis kolm. Neile parteidele lisandusid mõned väiksemad ühendused.

Pildid:

http://riigi.arhiiv.ee/public/Riigiarhiiv/Naitused/EV_Valitsus_eksiilis/Yle_Tormise_mere/04_foto01-005.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline