Tee Liivi sõjani

kaardile

1554

Põhjus, miks Smolino lahingut on hiljem kõrgelt tähtsustatud, on suuresti tingitud tõsiasjast, et 16. sajandi aluses sõlmitud vaherahule järgnes enam pool sajandit kestnud periood, mil Moskva ei kujutanud Liivimaale otsest ohtu. Tõepoolest polnud sealsetel suurvürstidel 16. sajandi esimesel poolel läänesuunaliste vallutuste plaane, kuid rahuaeg ei saabunud mitte venelaste sõjalise lüüsaamise tulemusena, vaid oli tingitud Moskva seotuses muudel rinnetel ja riigi sisemisest ebastabiilsusest suurvürst Ivan IV alaealisuse ajal. Siiski ei kadunud kuhugi 1490. aastatel esile kerkinud „Vene ohu“ tunnetus: 16. sajandil venelastes alati potentsiaalset vaenlast. Tegu polnud mitte ainult väljapoole suunatud retoorikaga, otsimaks Euroopast abi, rõhutades analoogsele situatsioonile Kagu-Euroopas edasi tungivate türklastega, vaid ka reaalse hirmuga Moskva sõjalise võimu ja ambitsioonide ees.

Pildil: Moskva suurvürstiriigi territooriumi kasv 15. ja 16. sajandil.

Hansakaupmeeste piirangud vabale kaubavahetusele Venemaaga kaotati 1514. aastal, mil taas avati ka Novgorodi kaubakontor. Küll aga polnud see meretagustele hansalinnadele enam väga ahvatlev sihtkoht: märksa lihtsam oli venelastega suhelda Liivimaal, kuhu neid üha enam äritsema saabus. Kuigi tallinlased üritasid Novgorodi kontorit siiski säilitada, kartes, et muidu hõivavad selle taanlased või Lõuna-Saksamaalt pärit kaupmehed, nihkus kauplemine Novgorodist selgesti Liivimaale. Kohapeal kehtestati seetõttu hansalinnade piirangud, et võõrad kaupmehed ei tohi Liivimaa linnade omavahel otse kaubelda (välja arvatud muidugi hansakaupmehed venelastega), vaid külalised peavad kasutama mõne kohaliku vahendust. Edaspidi hakkasid aga kaubavahetuspiirangud Liivimaal üha enam piirama ka teiste hansalinnade võimalust siin äri teha ning see tekitas Hansas teravaid sisepingeid.

Liivimaalased lubasid vaherahu lõppedes 1509. aastal, et ei astu ühtegi Vene-vastasesse sõjalisse liitu, mis tähendas eelkõige neutraalsust Leedu-Moskva jätkuvas konfliktis. Liivimaal õnnestus niimoodi rahu Moskvaga 1521. aastal kümne aasta võrra pikendada ja seejärel 1531. aastal veel 20-aastases rahus kokku leppida. 1554. aastal saabus Moskvasse Liivimaa delegatsioon, kes pidi hiljuti troonile asunud noore suurvürsti Ivan IV rahu pikendama. Suurvürst esitas aga seekord karmid nõudmised. Esiteks pidi vene kaupmeestel olema täielik kauplemisvabadus Liivimaal. Liivimaalased ei tohtinud ka takistada Euroopa käsitöömeistrite asumist Venemaale, kus nad võinuks arendada Moskva sõjandust. Kuna Ivan IV häiris Poola (ja sellega unioonis oleva Leedu) mõju kasv Liivimaal, ei tohtinud liivimaalased sõlmida ka sõjalisi liite ühegi teise riigiga.

Pildil: Kaasaegne kujutis Moskva suurvürstist Ivan IV.

Täiendava punktina nõuti nn Tartu maksu tasumist. Maksu olemus ja kunagi reaalselt kokku lepitud alused on täpselt teadmata, kuid neid on otsitud mitmetest keskaja vältel venelaste ja liivimaalaste vahel sõlmitud lepingutest. Maksu tasumiseks Liivimaal aga suuremaid samme ette ei võetud. Lisaks leidis 1556.-57. aastal aset koadjuutorivaenus Liivimaa võimukandjate vahel, mis tekitas sisepoliitiliselt lisatülisid ja viis Poola mõju veel suurema kasvuni. Samaaegselt jäeti hooletusse maakaitse organiseerimine, vägede kogumine ning välisliitlaste leidmine, kuigi Saksa-Rooma keisri poole küll pöörduti abipalvetega. Kui 1557. aastal olid Liivimaa saadikud taas Moskvas, et Tartu maksu üksikasjade üle arutada, oli tulemuseks vaid Ivan IV väljavihastamine. 1558. aasta jaanuaris ületasid Vene väed Tartu piiskopkonna piiri ja algas Liivi sõda, mis tõi lõpu Liivimaa keskaegsele võimukorraldusele.

Pildid:

http://www.biography.com/imported/images/Biography/Images/Profiles/I/Ivan-IV-9350679-3-402.jpg

https://tspace.library.utoronto.ca/citd/RussianHeritage/2.RM/SCMEDIA/Map.3.gif

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool