Noorterahutused ja „40 kiri“

kaardile

september 1980

Kolmele ajalehele - Pravdale, Sovetskaja Estonijale ja Rahva Häälele - saadetud ning mitteavaldamisest hoolimata rahva seas kuulsaks saanud „40 kirja" peamiseks põhjuseks on peetud ohtu eesti keelele kui eestluse sümbolile, ehkki käsitleti ka teisi teemasid.

Kirja otseseks ajendiks kujunesid jõhkralt maha surutud 1980. aasta noorterahutused. mis olid muuhulgas suunatud ka vene keele pealetungi vastu koolides. Kirja autoreiks olid erinevad eesti kultuuritegelased.

Võib öelda, et 1980. aasta sündmuste järel vähendati mõnevõrra ametlikku ja otsest venestamist, nt lõpetati jõuline vene keele propagandakampaania tähtsamate ajalehtede veergudel.

Samas oli see kõik näiline, sest keelepropaganda asemel tõusis esiplaanile nn internatsionalistlik kasvatustöö, mis oli aga tihedalt seotud vene keele õpetamisega ning kujunes omamoodi keelepoliitiliseks eufemismiks.

Samuti intensiivistus noorterahutuste järel hariduselu ideoloogiline suunamine ja kontroll, mille väljenduseks olid nt 1980. oktoobris toimunud Eesti koolide inspekteerimised õpilaste meelsuse osas.

 

Allikad: Veronika Nagel. Hariduspoliitika ja üldhariduskorraldus Eestis aastatel 1940-1991. Tallinn: 2006.
Raudsepp, Anu. Ajaloo õpetamise korraldus Eesti NSV eesti õppekeelega üldhariduskoolides 1944-1985. Tartu: 2005.
http://www.epl.ee/news/kultuur/eesti-malu-andres-tarand-kiri-ei-pole-ara.d?id=51276499


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kool
  • lasteaed
  • maja
  • NB
  • nool