NSVLi Ministrite Nõukogu määrus

kaardile

13. oktoober 1978

Nimetatud määrus käsitles vene keele õpetamise parandamist liiduvabariikides ning selle järgi tuli suurendada vene keele tundide arvu ning alustada vene keele õpetamist juba 5.-6. eluaastast.

Määruse ajendiks oli venelaste osakaalu vähenemine NLi rahvastikus - 1970. aastaks oli venelasi alla 50%. Määrusega kaasnes mahukas 30 punktist koosnev „Abinõude plaan", kusjuures iga punkti juurde oli märgitud ka rakendamise tähtaeg ja vastutav asutus.

Plaani järgi tuli alates 1979. aastast suurendada Tartu Riiklikus Ülikoolis iga-aastast vastuvõttu vene keele ja kirjanduse erialale ning luua Eduard Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures vene keele õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise teaduskond.

Vene keele õpetajatele oli tarvis organiseerida laiemad keelepraktika võimalused ja panna kohtadel tööle grupid vene keele õpetamiseks ja keeleoskuse täiendamiseks.

Samal aastal nähti ette televisioonis 30 õppetunniga vene keele iseõppijate kursuse korraldamist ning vene filmide loendi koostamist vene keelt õppivatele noortele. Kavas oli ka vene keele õpikute ja vene keele alase teatmematerjali väljaandmise suurendamine ning 25 õpilasest suuremate klasside pooleks jagamine vene keele õppimisel.

Vaid üksikute punktide tähtajad olid määratud 1979. aastast hilisemaks, seega eeldati, et tegutsema hakatakse jõuliselt ning aega raiskamata.

Allikad: Eesti ajalugu. VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Peatoim. Sulev Vahtre. Tartu: 2005.
Hint, Mati. Keel on tõde on õige ja vale. Tartu: 2007.

 

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kool
  • lasteaed
  • maja
  • NB
  • nool