Sorgu tuletorn

kaardile

1904

Pärnu lahel Sorgu (Sorkholm) saarel püstitati endise puidust päevamärgi ase- mele 1904. aastal tellistest 16 meetri kõrgune historitsistlik tuletorn, mis pidi laevu hoiatama Pärnu lahe sissesõidutee äärsete salakavalate Sorgu riffide eest.

Silmapaistva arhitektuurse viimistlusega ehitise projekteerijaks võib pidada sõjaväeinsener Aleksandr Jaronit, kuna just tema tegeles samal perioodil tuletornide projekteerimisega.

Tsaaririigis hinnati massiivse tellis- torni püstitamist kui väga positiivset suundumust tollase hüdrograafia- teenistuse tegemistes. Praegugi on Pärnu lahe laevatee äärse väikesaare tuletorn vajalik kohaliku laevasõiduohutuse tagamiseks.

Lisaks ehitati 1904. aastal petrooleumiait ja vahimaja ning 1913. aastal elamu, kelder ja kuur. Esimese maailmasõja käigus said tuletorn ja teenindushooned tugevalt kannatada. Ilmselt ehitati Sorgu tuletorn kehva kvaliteediga tellistest, üsna varsti pärast valmimist hakkas fassaad ilmastiku toimel intensiivselt lagunema.

Lisaks jõuti tuletorni püsiva valve puudumise tõttu korduvalt rüüstata. Olukorda üritati parandada juba 1927. aastal, pärast II maailmasõda kaeti seinad tsementkrohviga, mis aga rikkus nii arhitektuur- set ilmet kui halvendas oluliselt ehitise tehnilist seisundit.

Algupärastest teenindushoonetest on saarel säilinud petrooleumiait, saun, kelder ning elamu. Kõik abihooned on ehitatud Sorgu raudkividest, mida võib leida ka Pärnu vanades munakivisillutistes ja muulides.

Järk-järgult lagunev tuletorn seisab praegu tühjalt ja seda ähvardab lammutamine. Arhitektuursete detailide rikkuse poolest on tuletorn Eesti kontekstis ainulaadne ning huvitav ansambel vääriks riiklikku kaitset kultuurimälestisena.

 Foto 1: Sorgu tuletorn. Jaan Vali, 2010. 

Allikas: Eesti Tuletornide Selts MTÜ

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • tuletorn