Uued vabrikuseadused

kaardile

1886

1880. aastate rahutused paljudes tööstuspiirkondades ergutasid Vene valitsust asuma vabrikuseadusandluse korrastamisele. 1886. aastal kinnitati rahandusministeeriumis väljatöötatud seadus tööstusettevõtete järelevalvest ning vabrikantide ja tööliste suhetest. Seda rakendati algselt vaid Moskva, Vladimiri ja Peterburi kubermangus, kuid oluline on märkida, et viimase juurde kuulus sel ajal ka Narva linn. Eesti- ja Liivimaa kubermangudele laiendati vabrikuseadust alles 1894. aastal.

Vabrikantide omavoli piiramise kõrval kuulutas seadus streigid „lubamatuks kuritegevuseks" ja määras kriminaalkaristused töölistele, kes väljaastumistest osa võtavad. Korrastati palgasuhteid: trahve lubati võtta vaid korratu töö, töölt puudumise ja korrarikkumise eest. Vabrikuseadus sätestas ka tööstusettevõtete järelvalve, milleks loodi vabrikuinspektsioon komiteedega kubermanguvalitsuste juures. Vabrikuinspektorid allutati kubermanguvalitsuste kaudu Siseministeeriumile, mille nõudmisi ja ringkirju tuli kohtadel arvestada.

1894. aasta vabrikuseaduse kohaselt seati kubermangudes sisse ka vanem-vabrikuinspektorid, kes kontrollisid vabrikuseaduste täitmist, kinnitasid ettevõtete sisekorraeeskirju, trahvitabeleid jms, korraldasid tehniliste seadmete järelvalvet tööohutuse tagamiseks, kogusid statistilisi andmeid, registreerisid tööõnnetusi ja streike ning pidasid neis küsimustes ühendust kõrgemalseisvate organitega.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu. V, pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu, 2010
Zettenberg, Seppo. Eesti ajalugu. Tallinn, 2011


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kohus
  • kool
  • mõis
  • NB
  • nool
  • rong
  • sild
  • ülikool