Ajakirjanduse eeldused

kaardile

1636

Ajakirjanduse tekkimise kõige põhilisem eeldus on rahva lugemisoskus. See hakkas varauusajal üha enam levima ning osaliselt mõjutas ajakirjandus ise endale turu tekkimist - see tekitas rahvas huvi ning võimalust kirjatähti tundma õppida.

Eestikeelsele haridusele sai tõukeks reformatsioon, 17. sajandil rajati linnades mitmeid koole ja Rootsi aja lõpul nõudsid riigivõimud ka kooli asutamist igasse kihelkonda. Väga suur roll oli ka koduõppel ning kirikukirjanduse massilisel levikul. Baltisakslaste seas oli tähtsamaks hariduse ja teaduse levitamine ühiskonna kõrgemates kihtides ja erudeeritud haritlaskonna väljakujunemine.

Esimene trükikoda tänapäevase Eesti alal asutati 1631. aastal Tartu gümnaasiumi (mis järgmisel aastal muudeti ülikooliks) juurde. Tallinna gümnaasiumi juures alustas tükikoda tööd 1633. aastal ning kujunes hiljem tallinnamurdeliste trükiste peamiseks väljaandjaks. Tartumurdelist kirjandust trükiti ka Riias. 1695. aastal asutati trükikoda ka Narvas.

Teine oluline eeldus perioodilise ajakirjanduse levikule on postiteenistuse olemasolu, mis eksisteeris Liivimaal kindlasti juba 16. sajandi esimesel poolel. Regulaarse postiteenistuse alguseks Eestis võib lugeda 1636. aastat, mil Rootsi riigis kehtestati ühtne postimäärustik. Postmeistrid olid Saksamaal ja Rootsis esimesed lehetegijad: ajakirjanduse ja postiteenuse seos kajastus ja kajastub praegugi ajalehtede pealkirjades („Revalsche Post-Zeitung", „Postimees") ja illustratsioonides (sarve puhuv ratsavirgats või pasteljalgne postikandja, piip suus ja kepp käes).

Enne ajalehtede ja ajakirjade ilmumist olid pikka aega kasutusel trükised, mis tõid rahvani mõningast informatsiooni: sellised olid näiteks võimudepoolsed ametlikud teadaanded, mida on kutsutud plakatiteks, patentideks või publikaatideks ning mis kujutasid endast valitsuse, kiriku või kohtupoolseid määrusi, korraldusi või kuulutusi. Rahva seas levis lugemisvarana ka kalendriperioodika.

Peegel, Juhan et al. Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust XVII sajandist XX sajandini. Tartu, Tallinn, 1994
Lumiste, Leho. Eesti ajakirjanduse ajalugu. Stockholm, 1977

Foto:http://www.vilde.ee/images/bodypic/scuur4ac359e03719aajalugu.jpg


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • maja
  • mõis
  • nool
  • raamatukogu
  • ring
  • ülikool
  • vaade