Saaremaa Rootsi ajal

kaardile

1645

Taani võimu põhja- ja idapoolse eelpostina oli Saaremaa selle piirkonna ainuperemeheks pürgivale Rootsile pinnuks silmas, aga Brömsebro rahuga allutatud saar kinnitas, et riik on saanud Läänemerel domineerivaks jõuks - seda tagas veel 1648. aastal sõlmitud Vestfaali rahu, mis andis Rootsile mitmeid strateegiliselt olulisi Põhja-Saksamaa alasid ja linnu. Saaremaa pidi aga kandma riigi sõdadega seotud koorimisi ja kohustusi, kuigi otsesest vaenutegevusest jäi saar kuni Põhjasõjani puutumata.

Saaremaa oli Rootsi võimu ajal erinevates halduslikes staatustes: kõigepealt sarnaselt Eesti- ja Liivimaaga kubermang, siis Kuressaare krahvkond, mida omasid Jakob De la Gardie (pildil) ja tema poeg Magnus Gabriel. Pärast 1654. aastat, mil kuninganna Kristiina troonist loobus, sai saarest tema elatusmaa, mida haldasid tema määratud ametnikud, ning pärast endise monarhi surma taas kubermang. Tegevust jätkasid Saaremaa rüütelkonna institutsioonid ja Kuressaare magistraat, ka luteri kirik oli juba Taani ajal majanduslikult ja korralduslikult üles ehitatud.

Krahvkonna perioodil arendasid De la Gardie'd merkantelistlike põhimõtete valgusel edumeelselt kaubandust ja töönduslikku ettevõtlust ning edendasid Saaremaa ainsa linna elukorraldust. Kuressaaresse sooviti koondada kogu kaubandus, mida varem aadlikud enda erasadamatest korraldada olid püüdnud, kuid kõiki kõrvalsadamaid sulgeda ning linna monopoli kindlustada siiski ei suudetud. Samuti panustas krahv linnamiljöö arendamisesse ning tema käsul valmisid vaekoda ning raekoda. De la Gardie soovis Kuressaarde rajada ka gümnaasiumit, aga tema võimuperiood sai enne kavatsuse teoks tegemist läbi.

Kui kuninganna Kristiina 1654. aastal Rootsi troonist loobus, nõudis ta lisaks mitmetele Rootsis ja Põhja-Saksamaal asuvatele valdustele enda ülalpidamismaaks ka Saaremaad. Kristiina võis enda elatusmaid hallata ilma väljaspoolt tuleva vahelesegamiseta ning omastada korralisi ja erakorralisi sissetulekuid, mille kohta ta kroonile aru ei pidanud andma. 1680. aastatel oli Roomas resideeriv ja pillava eluviisiga Kristiina pidevalt rahahädas ja üritas ka Saaremaalt saadavaid tulusid suurendada. Samal ajal oli raskustesse sattunud ka Rootsi riigimajandus ning lahendust nähti sajandi alguses laiali jagatud maade reduktsioonis. Kristiina haaras sellest võimalusest kinni ja käskis 1681. aastal mitmed Saaremaal asuvad võõrandatud mõisad enda otsesesse valdusesse tagasi võtta. Kokku redutseeriti umbes 30% kõigist mõisavaldustest.

Kui krahv De la Gardie otsis võimalust mõisate efektiivsuse suurendamiseks, ei aidanud enam teonormide lihtviisiline tõstmine - küll aga kahekordistati rakmeteonormi neis taludes, kus põllumaad olid paremad. 1650. aastatel on teo- ja naturaalkoormised talupoegadele üle jõu käinud ning põhjustanud massilist pagemist mandrile, kus saarlased olevat näiteks Põltsamaa kanti ümber asunud külade kaupa. Kuna De la Gardie mõisamajandust arendavad uuendused, mis talupoegi koormasid, toimusid peagi pärast võimuvahetust, hakkasid paljud saarlased „vana hea Taani aega" igatsema. Saaremaa looduslikud tingimused - sagedased põuad ja ikaldused ning kehvad ja kesised põllumaad - tekitasid talupoegadele veelgi toimetulekuraskusi. 1690. aastate suur näljahäda puudutas saart usutavasti siiski üpris nõrgasti. Ehkki reduktsioon ei toonud kroonutalupoegade jaoks kaasa koormiste kergendust, paranesid nende väljavaated leida kaitset mõisa omavoli eest. Nende pärisorjuslik seisund jäi siiski püsima, sest mõisniku rolli võttis üle riigivõim, mis fiskaalsetes huvides säilitas teoorjusliku süsteemi ja sunnimaisuse.

 

Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacob_De_la_Gardie_1606.jpg

Jänes-Kapp, Kärt; Randma, Enn; Soosaar, Malle. (toim.) Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn, 2007

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kirik
  • kivid
  • matkamine
  • NB
  • nool
  • park
  • ring
  • tulease
  • vaade