Jesuiitide haridustöö Tartus

kaardile

1594

Õpe toimus Tartu gümnaasiumis algselt ainult algklasside tasemel ja ei vastanud tegelikkuses ordu reeglitele. Pärast kolleegiumi asutamist täiendati gümnaasiumi, nii et lisaks alama astme klassidele lisandus veel üks, mida tavaliselt nimetatakse humaniteediks. Seega koosnes õppeasutus kolmest astmest millele lõpuks lisandus veel neljas klass, mis tegeles retoorikaga. Õppe-eeskirjad pandi lõplikult paika alles 1599. aastal. Õpilaste arv ei saavutanud samuti kunagi märkimisväärset suurust ning edasijõudnud saadeti tihti suurematesse jesuiitide õppeasutustesse Vilniusesse või Braunsbergi.

Kuigi Tartu seminar oli algselt asutatud tõlkide õppeasutusena, näib see olevat arenenud preestriseminari suunas. Jesuiidid suutsid aja möödudes suhelda maa elanikkonnaga ka tõlkide vahenduseta, vakantsed preestrikohad nõudsid seevastu nende tööjõudu väga suurel määral, nii et nad olid kindlasti huvitatud ise katoliku vaimulike ja koolmeistrite järelkasvu väljaõpetamisest, kes säästaksid neid mitmetest kohustustest. Seminari õppetöö võttis suurel määral arvesse kohalikke olusid, nii et kohustuslikud polnud näiteks täielik kursused filosoofias ja skolastilises teoloogias. Eestlastest reeglina seminari õpilasi ei saanud.

Jesuiitide koolitegevus nõudis kvalifitseeritud õpetajaid. Kui alamklasside juhendamine võis jääda ühe ilmikvenna ülesandeks, siis kõrgemaid klasse harisid orduliikmed, kes pidid läbi tegema ka õpetajakoolituse. Tartus on õpetajateks olnud jesuiite nii Šotimaalt, Poolast, Preisimaalt kui Transilvaaniast. Nii saavutati 16. sajandi lõpuks võrreldes viieteist aasta taguse tegevuse algusega palju: tagasihoidlikust residentsist viie preestri ja kahe ilmlikvennaga oli saanud märkimisväärne kolleegium, mis jäi suuruselt vaid veidi alla Riiale ja mille juurde kuulus väike seminar ning gümnaasium. Viimase ülemistes klassides õpetati välja ka uusi jesuiite.

Helk, Vello. Jesuiidid Tartus. Tartu, 2003
Laur, Mati. Eesti ajalugu varasel uusajal 1550-1800. Tallinn, 1999


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kivid
  • kool
  • nool
  • tulease