Antonio Possevino tegevus

kaardile

1582

Possevino (pildil - Itaalia vaimulik ja paavsti legaat Põhja-Euroopas) saavutas 1582. aasta jaanuaris Jam Zapolski vaherahu sõlmimise Venemaa ja Poola vahel, millega viimane sai enda võimu alla tänapäevased Läti ja Lõuna-Eesti alad. Possevino toetas Stephan Batory kavatsusi kirjutada jesuiitide ordukindralile, et paluda Riia jaoks Saksa ja Poola jesuiite ning Jam Zapolski rahuläbirääkimiste ajal pöördus Possevino oma kirjades korduvalt paavsti kuuria poole, et see saadaks Liivimaale preestreid, et ette jõuda ketseritest ja skismaatikutest, kes asuvad nendel aladel enda väärõpetust levitama. Poola kätte langenud linnade seast tõstis ta eriti esile Tartut, rõhutades, et sellel vanal piiskopilinnal peaks lisaks katoliku preestrile olema ka piiskop. Juba 1581. aastal oli Poolas soov rajada jesuiitide kolleegiumid Riiasse, Tartusse ja Narva.

Roomas võeti Possevino ettepanekud kaalumisele ning nõustuti, et vaid ühe kolleegiumi rajamine Riiga oleks liialt vähe nii suure provintsi jaoks kui Liivimaa - ühtlasi leiti, et Tartusse ja ka mujale tuleks ametisse seada piiskoppe. Lõpuks loodi siiski vaid üks, Võnnu piiskopkond tänapäevase Läti aladel. Paavsti riigisekretär arutas ka jesuiitide kindraliga misjonäride saatmise küsimust ning jõuti järeldusele, et kuna raske on leida piisavalt palju saksa keelt kõnelevaid jesuiite, siis peab saatma ka itaallasi, kes räägivad hästi ladina keelt, millest alustuseks nende silmis piisas.

Possevino tähtsustas misjonitööd eestlaste ja lätlaste hulgas, eesmärgiga murda järk-järgult saksa luterlik ülemvõim katoliku usku pöördunud kohaliku talurahva abil. Ta andis kirikule ka teada, et eesti ja soome keeled on väga sarnased, nii et tuleks leida eesti soost misjonäre, keda saata Soome. Possevino tegeles muuseas ka misjoni organiseerimisega Transilvaania alale. Tema tegevus oli keskse tähtsusega Tartu jaoks, mida ta alati olulise keskusena esile tõstis.

Helk, Vello. Jesuiidid Tartus. Tartu, 2003
Kruus, Hans (toim) et al. Eesti ajalugu III. Rootsi ja Poola aeg. Tartu, 1940        Foto: Vikipeedia

 

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kivid
  • kool
  • nool
  • tulease