Setumaa taasiseseisvunud Eestis

kaardile

1991

Pärast Eesti taasiseseisvumist jäid mitmed setude külad Vene Föderatsiooni territooriumile. Ka haldusterritoriaalse reformiga ei olnud eestipoolsed setud täiesti rahul, sest ei arvestatud nende kunagiste piiride ja ajaloolise ühtekuuluvusega. Setomaa Valdade Liit taotles küll ühe Setumaa omavalitsuse moodustamist Mikitamäe, Meremäe ja Värska valla baasil, aga seda soovi ei rahuldatud ning Setumaa on Eesti piires täheldatud kahe maakonna ja nelja kohaliku omavalitsuse vahel.

1990. aastatel toimusid piirläbirääkimised Vene Föderatsiooniga, kuid 2004 aastal loobus Eesti Vabariik nõudmistest Setumaa idapoolsetele aladele.

1990. aastad tõid aga ka kaasa kiire setude kultuuri taasavastamise ning elavnemise. Nende liikumine on viimastel kümnenditel olnud ülimalt aktiivne, taastunud on vahepeal katkenud kirmaste traditsioon ning setude kultuur leiab tunnustust ka väljapool Eesti piire. Kahes riigis elavat rahvast liidavad augustis toimuvad Seto kuningriigi päevad, mis leiavad aset alates 1994. aastast, aga ka kirikupühad Värskas, Obinitsas, Saatses ja Miiskes. Seto Kongress, mis on väikese etnilise grupi esinduskogu, kuulutas setud 2002. aastal ka omaette rahvuseks.

Fotol Setumaa lipp

Tähepõld, Kadri, et al. Setomaa ida ja lääne vahel. Tallinn, 2008

Foto: Vikipeedia

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • matkamine
  • relikt
  • ring
  • sild
  • tulease
  • vaade