Asutava Kogu avaistung

kaardile

23. aprill 1919

Avaistungil (fotol) valiti Asutava Kogu esimeheks ja järgnevaks kahekümneks kuuks Eesti tähtsaimaks ametiisikuks sotsiaaldemokraat August Rei.

Eesti Asutava Kogu avaistung toimus 23. aprillil „Estonia" kontserdisaalis (alates 30. maist peeti neid aga Toompea lossi valges saalis). Selle avas Maanõukogu esimees Kaarel Parts, kes pärast põgusaid tervitus- ja õnnitlussõnu asus korraldama Asutava Kogu juhatuse valimist. Juba varem oli aga saavutatud kokkulepe, et valimised võitnud parteid saavad juhatuse kohad enda kätte: esimees pidi tulema võitnud erakonnast, esimene ja teine abiesimees vastavalt teise ja kolmanda häältearvu saavutanud parteist ning esimene ja teine sekretär neljandast ja viiendast.

Siiski viidi läbi ka demokraatlik hääletus, kus valimised võitnud sotsiaaldemokraatide esindaja August Rei ka 100 poolthäälega Asutava Kogu esimeheks valiti.

Viimane sõnas enda kõnes: „Meie esimeseks ülesandeks peab olema Eesti riikliku korra kindlaks määramine. Eestist peab saama vabariik, kus õiglus ja demokraatia valitseks, ja kõige suuremaks ülesandeks peab olema terava maaküsimuse lahendamine."

Sotsiaaldemokraat August Reist sai järgnevaks kahekümneks kuuks Eesti tähtsaim ametiisik. Sisuliselt võiks Asutava Kogu esimeest käsitleda Eesti Vabariigi riigipeana, ehkki juriidiliselt oli selleks Asutav Kogu in corpore.

Viimase peamisteks ülesanneteks kujunesid riiklust rajava põhiseaduse ja maareformi teostamiseks vajalikku õiguslikku alust andva maaseaduse koostamine ja vastuvõtmine.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maalim. XX sajandi kroonika. I osa. Eesti Entsüklopeediakirjastus AS. Tallinn, 2002
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=31619

Foto:http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:EstConstAssmb.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool
  • ring
  • teater
  • vaade