Jaan Tõnisson saab Tartu Põllumeeste Seltsi juhiks

kaardile

1898

19. sajandi lõpul hakkas seltsiliikumine üle-eestiliselt plahvatuslikult kasvama, suuresti tänu Postimehe ja Jaan Tõnissoni teenetele ja aktiivsusele, kes sai ka Tartu Põllumeeste seltsi juhiks.

Üliolulise tõuke seltsiliikumise taaselustumisesse pärast venestusperioodi andis „Postimees", mille peatoimetajaks oli alates 1896. aastast Jaan Tõnisson. Tema sai 1898. aastal ka Tartu Põllumeeste Seltsi juhiks ning samal aastal andsid Vene võimud välja põllumajandusseltside üldpõhimõtted, mis soodustas ühingute loomist. Juba järgmisel aastal kutsuti Tõnissoni initsiatiivil kokku üle-eestiline põllumajanduskongress ja uuesti käivitati Tartus toimuvad näitused, milles viidi läbi ka uuendusi. Need hakkasid 20. sajandi alguses üha enam võtma tööstus-, käsitöö- ja kunstinäituste ilme, nendega kaasnesid ka kultuuriüritused nagu kontserdi, etenduse ja kõned. Tõnisson tõi seltsi ka uusi tegelasi Tartu haritlaste ja äritegelaste seast. Tartu Põllumeesete Seltsi edu innustas ka teisi seltse Eestis, mille arv hakkas lausa plahvatuslikult kasvama.

Näituste kõrval omandasid üle-eestilise tähtsuse ka Tartu Põllumeeste seltsi korraldatud kursused, milledest esimene toimus 1908. aastal - edaspidi (1918. aastal) kasvas neist välja lausa Vahi põllutöökool.

Aastal 1910 loodi Eestimaa Põllumeeste Keskselts, 1913. aastal ka Põhja-Liivimaa Põllutöö Keskselts. Tartu Eesti Põllumeeste Seltsist sai aga alguse sihikindel ühistegevusliikumine, mille esimeseks väljundiks oli 1902. aastal asutatud Tartu Eesti Laenu-Hoiuühisus, millesarnaseid hakati peagi rajama kogu Eestis - need pakkusid majanduslikult nõrgemal järjel olevatele eestlastele võimalust baltisaksla mõisnikega äriliselt võistelda. Kui 1890. aastate keskpaigas oli üle Eesti tegutsemas kümmekond põllumajandusseltsi, pisut rohkem karskusseltse ja mõned laulu- ja mänguseltsid, siis 1905. a seisuga leidus juba üle 500 erineva seltsi või majandusühisuse.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu, 2010
Jansen, Ea. Arukaevu, Jaanus. Seltsid ja ühiskonna muutumine. Talupojaühiskonnast rahvusriigini. Tartu-Tallinn, 1995
Konverentsi „Seltsiliikumine Eestis: eilsest tänaseni" ettekannete teesid. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Rahvakultuuri Arenduskeskus. Tallinn, 1993

Foto:http://lood.wordpress.com/postimees-150/

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

 • ajalooline
 • kool
 • mõis
 • näitus
 • NB
 • park
 • puu
 • ring
 • teater
 • ülikool
 • vaade