Riias asutatakse Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet

kaardile

1792

Baltisakslaste poolt asutatakse Riias Sotsieteet, mis seadis enda eesmärgiks Balti provintside kõigi seisuste üleüldise heaolu edendamise. Ühingu eeskujul hakati ka Eesti aladel rajama põllumajandus- ning teaduseltse. Sotsieteedist sai oluline toetaja eesti ja läti talupoegade seltsiliikumistele, see korraldas üritusi, andis välja erialakirjandust, organiseeris näitusetegevust ja toetas katse- ja uurimistööd.

Juhtivat osa Balti kubermangude põllumajanduse edendamisel ja moderniseerimisel omas 1792. a Riias asutatud Liivimaa Üldkasulik Ökonoomiline Sotsieteet, mis töö korraldamisel lähtus Londoni Kuningliku Põllumajanduse Seltsi (1753) ning Peterburi Vaba Majandusühingu (1765) eeskujust. Seltsi ülesandeks oli „kõikide provintsi seisuste - aadli, õpetlaste, linnakodanike ja talurahva üleüldise heaolu edendamine", mille all mõisteti nii kõlbluse ja hariduse kui ka materiaalse arengu edendamist. Sotsieteedi moodustasid algselt 13 Liivimaa pärusaadlisse kuuluvat uuendusmeelset tegevliiget.

Sotsieteet toimis akadeemia-laadse teadusorganisatsioonina, mis julgustas ka teiste seltsiliikumiste teket. Tegevusraha saadi organisatsiooni asutaja, Riia kaupmehe ja mõisaomaniku Peter Heinrich Blanckenhageni (1723-1794) annetatud kapitali protsentidest, millele liikmed lisasid igal aastal mingi summa enda taskust. Hiljem saadi toetust riigiasutustelt, eraettevõtetelt ning üksikisikuilt. Sotsieteet toetas nii oma tütarseltse kui ka eesti ja läti põllumeesteseltside üritusi ja väljaandeid, arendas näitusetegevust ning andis välja erialakirjandust, korraldas katse- ja uurimistööd, organiseeris konkursse jms.

Vahtre, S. Eesti ajalugu V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu, 2010
Kivimäe, S. Liivimaa Üldkasulik Ökonoomiline Sotsieteet 200. Tartu, 2004
Aarelaid, A. Kodanikualgatus ja seltsid Eesti muutuval kultuurimaastikul. Tallinn, 1996

Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Riga


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

 • ajalooline
 • kool
 • mõis
 • näitus
 • NB
 • park
 • puu
 • ring
 • teater
 • ülikool
 • vaade