Viljandi Valuoja Põhikool

kaardile

jaanuar 1687

Forseliuse Seltsi andmetel toimus õppetöö esmamainimine aastal 1687.

Viljandi Valuoja Põhikool ise nimetab palju hilisemat aega:

Esimese eesti õppekeelega kooli asutamine on seotud Vene valitseja Katariina II reformidega koolide arendamiseks. Tsarinna korraldusel esitas Liivimaa kindral-kuberner Georg v. Browne 1765. aasta Liivimaa Maapäevale uue koolikorralduse, mille järgi pidi iga mõis, mis oli vähemalt 5 adramaad suur, ühe mõisa- või külakooli asutama.
Kuigi nimetatud korraldus jäi suures ulatuses täitmata, peamiselt kohaste kooliruumide ja vajalike õpetajate puudumisel ning mõisnike osalise vastuseismise tõttu, võib siiski arvata, et selle reformi toetusel leidis aset esimese eesti õppekeelega kooli asutamine Viljandisse 1772. a oktoobris. Mainitud kool, mis oli määratud talupoegade lastele, oli Viljandi Valuoja Põhikooli (endine I Algkooli) hälliks.

 

Allikad: Viljandi Valuoja Põhikool http://www.valuoja.ee/esimene-eesti-oppekeelega-kool

Forseliuse Selts: http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool