Rõuge Põhikool

kaardile

veebruar 1687

Ulatuslikuma talurahvakoolide võrgu tekkimine Liivimaal saavutati kindralkuberner J. J. Hastferi nõudmisel, mil rüütelkonna maapäeva otsusega 1687. aastast tuli iga kiriku juurde kool rajada ning igas maa koguduses ametisse panna köster, kes võiks ühtlasi ka kooliõpetaja olla. Nõnda hakkas, 17. sajandil rahva hulgas levima lugemisoskus.

Rõuge koguduse abielu-, sünni- ja surmameetrika (1661-1696) sissekannete põhjal võime jälgida aastatel 1676-1693 köster Reinu perekonnasündmusi, kuni tema surmani. Köstri amet kätkes tollal sageli ka koolmeistrikohustusi, mis nähtub ka Rõuges 11. veebruaril 1689 korraldatud kirikuvisitatsiooni protokollist. Pastor Johan Nicolaus Hardnungeni vastusest selgub: „Rõuges, niisamuti Roosa mõisas, on olemas koolmeister; oskavad lugeda ja on piisavalt hoolsad."

See algallikale tuginev kooli esmamainimise fakt leidis 1989. aastal kajastamist kahes teineteisest sõltumatus uurimuses. Samas ei saanud tollal veel kinnitada ega ka välistada, et kooli peeti siinmail juba varem. Täiendavad uurimused annavad põhjust oletada, et hariduskolde rajamist alustati Rõuges juba varem.

Forseliuse Seltsi andmetel toimus õppetöö esmamainimine 1687. aastal.

 

Allikad: Rõuge Põhikool http://www.rouge.edu.ee/ajalugu-uuendamisel.html

Forseliuse Selts http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool