Põltsamaa Ühisgümnaasium

kaardile

aprill 1687

Põltsamaa Ühisgümnaasium tähistab oma aastapäeva alates 1917, kuid õppetöö esmamainimine Põltsamaal toimus samuti 1687, mil üle eesti loodi rahvakoole. (Forseliuse Selts)

Juba enne Rootsi aja kooli töötas Põltsamaal saksa kool:

Põltsamaa koolide ajalugu ulatub enam kui kolmesaja aasta taha. 1638 - 1806 töötas Põltsamaa saksa kool, kus õppisid vaid saksa lapsed. 1786 - 1797 tegutses kool alamrahvakoolina, mis oli 2-klassiline, ühe õpetajaga ja saksa õppekeelega. Koolis õpetati lugemist, kirjutamist, arvutamist ja usuõpetust ning ladina keelt. Lisaks sai õppida veel geograafiat, ajalugu ja looduslugu.

Eestikeelse talurahvakooli alguseks Põltsamaal võib pidada Põltsamaa köstrikooli loomist 17.sajandi lõpul. 1987 avati Veski tn. koolimaja ees kivi talurahva kooli 300. aastapäevaks.

Teateid köstrikooli tegutsemisest on 1687/88 aastast, kui koolis õppis 22 õpilast. On teada, et nende hulgas oli ka üks tüdruk, kes lugemises poistest üle kippus olema. Kooli peeti saksa kooliga ühes majas lossi juures. Õpetajaks oli köster-koolmeister, kes oli pärit tollasest hariduskeskusest Laiuselt.

Koolis õpetati usuõpetust, aga ka lugemist. Põhjasõda viis koolielu katkemisele, sõjasündmuste eest põgenenud talupojad rüüstasid koolimaja. Kool avati uuesti 1737.a., kui pastor Luickfeld laskis ehitada koolimaja. 1784/85. a. andmetel oli köstrikoolis 25 õpilast.

Samal ajal (1785/86) oli Põltsamaa kihelkonnas 13 mõisa- ja külakooli, kus õppis kokku 268 õpilast. 1765.a. koolikorraldusseadus nägi ette koolide rajamise kõikidesse kihelkondadesse. A. W. Hupeli eestvedamisel asutati mõisakoolid Vana- ja Uue-Põltsamaale, Lustiverre, Tapikule, Adaverre, Pajusisse, Rutikverre ja mujale. Tänu nendele koolidele oli siinses piirkonnas kirjaoskajaid 75%, mis oli tunduvalt parem näitaja Eesti keskmisest.

 

Allikad: Põltsamaa Ühisgümnaasium http://www.poltsamaa.edu.ee/?sm=1

Forseliuse Selts http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

Foto http://www.kul.ee/text.php?path=0x635x852x856

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool