Lüllemäe Põhikool

kaardile

september 1687

Kõige esmased teated Forseliuse kooli olemasolu kohta Karulas pärinevad tolleaegse Tartumaa praosti, Sangaste kirikuõpetaja Ch. Rauscherti aruandekirjast Forseliusele 20. mail 1687. aastal.

Muude andmete hulgas kirjutab ta Karula kohta, et kuna seal pastor sel aastal hilja oma kogudusse tuli, ei ole seal kooli alal midagi iseäralikku toimuda saanud. Siiski on kogunenud 5 õpilast, kes katekismuse järgi on lugemist alustanud. Jutt on Karulasse sel aastal tulnud uuest õpetajast, eesti keele arengus väga suurt osa mänginud pastor Johann Hornungist, kes koos oma venna Andreas Hornungiga oli üks tulisemaid Forseliuse keele- ja pedagoogikauuenduste pooldajaid Eesti rahvakoolides, nii et meil on põhjust oletada, et just tema juhtimisel Karula kool õige hoo Forseliuse vaimus sisse sai.

Kes kooli esimesi 5 õpilast õpetas, ei ole siiani õnnestunud välja selgitada. Kõrvalasuvas Sangastes, mis kuulus administratiivselt tollal ühe mõisniku valdusesse, töötas Ch. Rauscherti juhtimisel kool 60 õpilasega ja seal oli õpetajaks Forseliuse 15 aastane õpilane Bengt Adamson, keda Rauschert ei väsi kiitmast hea õpetuse eest.

Võib ainult oletada, et sealtkaudu tulid õpetajad ka Karulasse. Kus täpselt asus Forseliuse kool Karulas, ei ole teada. Kuid on teada, et koolimaja ehitati ning et selle tarbeks lasi Sangaste - Karula riigiametnik oberst von Budberg viimase taliteega 1688 a. kevadel palgid välja vedada. Ettenähtud koolimaja oli 1693 a. veel üle andmata. Põhjasõja järel oli kool mõistagi hävinud ja ehitati üles 1730. aastal oma aja kohta küllaltki esinduslikuna - 1 "toa", 2 "kambri", 4 akna ja 1 ahjuga. Karula kodu-uurija Peeter Puuderselli arvates tuleb vana köstrikooli asukohta otsida hilisema kihelkonnakooli kivihoone lähedusest, kas see aga ka esimese Forseliuse-kooli aset märgib, ei ole meile teada.

 

Allikad: Lüllemäe Põhikool http://www.karula.edu.ee/?p=61

Forseliuse Selts http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool