Kadrina Keskkool

kaardile

1698

Esimesed viited kooli olemasolule Kadrinas ulatuvad 17. saj. lõppu. Tuntud ajaloolane-arhivaar Otto Liiv on kirjutanud, et 1698. aastaks oli siin valmis ehitatud koolihoone.

Kohalikke õpilasi õpetas kirikuõpetaja, kes suure töökoormuse tõttu palus endale abiliseks määrata köstri või koolmeistri. Kirikukirjade põhjal oli aastail 1691-1706 Kadrinas kirikuõpetaja Johann Meister. Võime oletada, et tema oli ka esimeseks koolijuhiks.

1702.a. sõjatules koolihoone hävis. Järgmise paari sajandi kohta Kadrina kooli puudutavaid arhiivimaterjale pole leitud.

20. saj. algusest leiame andmed Kadrina Kihelkonnakooli asutamis- ja arenemisloo kohta. Eestvedajaks kooli sünni juures olid pastor Johannes H. Luther ja Undla vallakirjutaja Aleksander Krimm.

Kool alustas tööd 30. detsembril 1902. aastal ca poole kilomeetri kaugusel Kadrinast Kadapiku külas Strandmannide majas. Kooli juhatajaks valiti Ernst Martinson. Majanduslik olukord võimaldas koolil tegutseda ühe aasta. Luhteri eestvedamisel asutati 1905. aastal Kadrina koolisõprade ring. Selle ringi jõupingutuste tulemusena alustas kool, nüüd juba J. H. Lutheri erakoolina, taas 20. septembril 1906.a. Riigivõimude vastuseisu tõttu ei olnud teisiti võimalik, sest Vene tsaaririigi seaduste kohaselt võis eestikeelne kool tegutseda vaid erakoolina. Seekord renditi kooli tarbeks hooned kiriku läheduses (Rakvere tee 2, täna "Paruni Pood", "Tõlla Trahter", "Mansioni Pood" jm.) endise vasevalutöökoja omaniku Johansoni pärijatelt

 

Allikad: Kadrina Keskkooli kodulehekülg

Forseliuse Seltsi kodulehekülg (Rootsi Aja Koolid)


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool