Haljala Gümnaasium

kaardile

1687

Esimesed teated lugemaõppimisest Haljala kihelkonnas pärinevad aastast 1643 , mil siinseks pastoriks oli hea eesti keele tundja Martin Zahrenius. Tema oli see, kes püüdis koolitada kohalikest ärksamatest talupoegadest tulevasi piiblitundjaid.

Siiski polnud see veel süstemaatiline koolitöö. Pöördelised muutused Eesti kooliloos algasid 1680. aastatel seoses B.G. Forseliuse tegevusega. Tema Tartu-lähedasest õpetajate seminarist sai eestikeelse rahvakooli taimelava. Samaaegselt andis n-ö. hea kuningana rahvapärimusse läinud Karl XI korralduse asutada igas kihelkonnakeskuses kool talurahva jaoks.

Nii võimegi Haljala kooli alguseks lugeda aastat 1687, mil siia saabus Tartust koolmeistriks noormees nimega Jaak - Forseliuse seminari kasvandik. Õppetöö algas 18 poisiga, kes olid pärit kihelkonna 14 mõisast. Siinkohal on meil au märkida fakti, et Haljala kool on kogu Virumaa vanim kool, kuuludes ühtlasi Põhja-Eesti 11 vanima kooli hulka, mis rajatud B.G.Forseliuse eluajal ja tänu temale.

Edasised teated koolielust Haljalas on üpris katkendlikud. Igatahes teame, et 1693 oli Haljalas olemas eraldi koolimaja (üldjuhul peeti tollast kooli tavalises rehetares). Viis aastat hiljem, 1698, liikusid kihelkonna külades ringi juba Haljala koolis õppinud talupoegadest lugemisõpetajad.

Põhjasõja tõttu katkes Haljalas koolitöö 1703, kuid taastus 1731 tänu energilisele ja missioonitundelisele pastor Georg Sablerile, kes oli õppinud Halle ülikoolis. Sabler lasi ehitada uue koolimaja ja leidis ka koolmeistri - Zacharias Freywaldi. On teada, et 1738 oli iga kihelkonna mõisa tarvis olemas eraldi koolmeister- lugemisõpetaja, kes saanud õpetuse Haljala kihelkonnakoolis.

Idavere vallakool asutati 1847. aastal Idavere mõisale kuulunud Maheda külas (ajalooline osa tänasest Haljala alevikust, mis ongi kujunenud 3 omaaegse küla - Haljala, Maheda ja Idavere - kokkukasvamise teel). Idavere kool on praeguse Haljala Gümnaasiumi otsene eelkäija ning sestpeale on kool Haljalas vaheaegadeta töötanud.

 

Allikad: Haljala Gümnaasiumi kodulehekülg http://www.haljala.edu.ee/client/default.asp?wa_id=363

Forseliuse Selts Rootsia aja koolid http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

 

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool