Alatskivi Juhan Liivi nim. keskkool

kaardile

1693

B.G Forseliuse Seltsi kodulehel koostatud Rootsi aja koolide nimekirja alusel on Alatskivi kooli esmakordselt mainitud 1693. aastal

Alatskivi keskkooli kodulehel on selleks aga 1766. aasta.

Esimesed teated koolide tööst Alatskivi mail pärinevad aastast 1766. Aastaks 1810 oli külakoolide arv jõudsalt kasvanud. Töötasid Haapsipea, Naelavere, Suurlahe, Torila, Savastvere ja Lahepera kool.

1920.a. ühendati kõik ümbruskonna külakoolid Alatskivi 6-klassiliseks Kõrgemaks Algkooliks. Kool töötas lossis.

Alatskivi kooli otseseks eelkäijaks võib pidada Alatskivi algkooli. 1928.a. ehitati mõisa valitsejamajale II korrus, kool kolis härrastemajja. Rajati kooliaed ja ümbruse haljasala.

1940.a. nõukogude okupatsiooni ajal muudeti kool 7-klassiliseks. Sõja ajal kasutas kooliruume ka sõjavägi. 1950.a. 25. oktoobril muudeti ENSV MN määrusega Alatskivi Mittetäielik Keskkool Alatskivi Keskkooliks. Avati 8. ja 9. klass.

1961.a. kevadel alustati uue koolimaja ehitamist. Aasta hiljem sügisel algas õppetöö uues majas ning samal aastal muudeti Eestis põhikool 8-klassiliseks.

1963.a. koondati Alatskivile osa Tartu rajooni õpihälvetega lapsi.

30. aprillil 1964, Juhan Liivi 100. sünniaastapäeval, anti ENSV valitsuse määrusega koolile JUHAN LIIVI nimi, mida kool kannab tänaseni. Kooli alumise korruse koridoris avati kodulooline ekspositsioon. 1975.a. mindi õppetöö korraldamises üle kabinetsüsteemile.

1977.a. rajati Kuningvere järvele ujula, mida kool kasutas kevadel ja sügisel. Valmis sai kooli staadion. 1983.a. alustati koolimaja ümberehitamist tsiviilkaitse vajadusteks reserv-sõjaväehaiglaks. 1989.a. said õpilased esmakordselt 9-klassilise põhikooli lõputunnistuse. Keskkool muudeti 12-klassiliseks. 1990.a. avati vanas koolimajas Alatskivi Muusikakool. 1992.a. likvideeriti abiklassid.

1993.a. valmis uus õppehoone - auto-traktoriõpetuse korpus.

1994.a. likvideeriti kooli internaat.

 

Allikad: Foseliuse Selts. Rootsi aja koolid http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

Juhan Liivi nim. Alatskivi keskkooli kodulehekülg http://www.alatskivi.edu.ee/

Foto: http://www.loodusring.ee/content/Alatskivile

Foto: http://register.muinas.ee/?menuID=photolibrary&action=view&id=2862


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool