Järva-Jaani Gümnaasium

kaardile

1685

Hariduselu ajalugu Järva-Jaanis ulatub kolme sajandi taha.

1685.a. asutati talurahvakool tolleaegse Järva-Jaani kiriku pastori Christian Kelchi eestvedamisel. Christian Kelch on tuntud ka "Liivimaa kroonika" autorina.

1850.a. rajati Orina vallakool, mis asus Orina mõisa maadel. Sellest ajast on järjepidev teave kooli olemasolu kohta Järva-Jaani piirkonnas. Orina mõisahoone asub Järva-Jaani aleviku põhjaservas praeguse koolimaja vahetus läheduses.

1870.a . ehitati Järva-Jaani esimene koolimaja

1921-1924.a . oli Järva-Jaanis kaks algkooli. Üks neist, kõrgem algkool, sai baasiks Järva-Jaani Tütarlaste Kodumajanduskoolile (1924-1947).

1947.a. asutati kodumajanduskooli asemele Järva-Jaani Mehhaniseerimiskool, mis oma tegevusaja jooksul (kuni 1994a.) koolitas peamiselt poisse traktoristideks, autojuhtideks, kombaineriteks, mehhaanikuteks jm

1939.a . valmis praegune koolihoone Pikk t 1

1944.a . Järva-Jaani 7-klassiline Kool

1955. a. aastast töötab kool Järva-Jaani Keskkoolina. Esimene direktor oli Linda Altorg. 1957.a. asus keskkooli juhtima direktor Aksel Annuk, kelle juhistaaþ lõppes 1986.a.

1960.a . alustas koolimaja ruumides tööd Paide Täiskasvanute kooli Järva-Jaani konsultatsioonipunkt.

1968.a . ehitati koolile juurdeehitus, misjärel alustati õppetööd ühes vahetuses.

1985.a. tähistati Järva-Jaani hariduselu 300.aastapäeva kutsekooli aulas

1986.a. koolireformi käigus tulid kooli 6-aastased, kelle koolitee pikkuseks kujunes esmakordselt 12 kooliaastat (lõpetasid 1998.a. 40.lennuna)

1995.a. püstitati mälestusmärk esimese talurahvakooli auks praeguse kooli ette

 

 

2002/03. õa . töötab Järva-Jaani kool remonditud ruumides, eraldi hoones asuvad tööõpetuse klassid (endise Orina mõisa hoonetes) ja võimla.

2002.a. nov . alustas kooli juures tegevust õpilaskodu sotsiaalsete probleemide perede lastele, lapsed õpivad kooli juures tavaklassides

2003.a. sept. alustab täiskasvanute konsultatsioonipunkt tegutsemist Järva-Jaani Keskkooli kaugõppe osakonnana

 

2004.a. 1.sept. Kooli nimi on Järva-Jaani Gümnaasium

21.-22. oktoober 2005 toimusid hariduselu 320.aastapäeva üritused. Hariduskonverentsi ettekanded ilmusid uurimistööde kogumikus "Järva-Jaani elust ja haridusloost" (koost Silva Kärner ja Helgi Veemaa). Kontsertaktusel esinesid õpilased ja vilistlased. Avatud olid Järva-Jaani muuseumid.

 

Allikad: Kooli kodulehekülg: http://www.jjaanikool.ee/jj/index.php?option=com_content&view=article&id=6:taehtsaimad-daatumid-jaerva-jaani-hariduselu-ajaloos&catid=5:ajalugu&Itemid=46

Forseliuse Selts: http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

Foto: http://jjpildid.wordpress.com/2010/02/17/orina-mois/

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool