Gustav Adolfi Gümnaasium

kaardile

06. juuni 1631

Pärast 1629. aastat, kui Liivimaa läks täielikult Rootsi võimu alla, võis juttu olla koolide kordaseadmisest ja laiematele rahvahulkadele õpetuse korraldamisest.

Rootsi kuningal Gustav II Adolfil oli selleks kindel tahe ja soov, pealegi oli ta haritud mees, kes valdas keeli ja tundis hariduse väärtust. Gustav II Adolf oli veendunud, et Liivimaale on tarvis haritud inimesi - ametnikke, kirikuõpetajaid, arste jt -, kes tunneksid kohalikke olusid ja rahva keelt.

Uue kooli asutamiseks astusid samme Tallinna raad ja Eestimaa rüütelkond. Kõige sobivamaks kooli asupaigaks peeti 1249. a asutatud Mihkli ehk Püha Miikaeli nunnakloostrit.

Osapoolte vahel tekkisid aga vaidlused. Tüliküsimust kooli rajamise ümber asus otsustavalt lahendama Tallinnasse saabunud kuningas Gustav II Adolf isiklikult. Ta kinkis asutatavale koolile Mihkli kloostri koos juurdekuuluvate mõisatega. Ent vaidlus jätkus veelgi, põhjuseks rae ja rüütelkonna lahkarvamused. Näiteks soovis rüütelkond, et kooli pääseksid ainult aadlike pojad, vaieldi kooli ülalpidamiskulude üle jne.

Erimeelsuste lõpetamiseks määras kuningas vastava komisjoni. Lõpuks sõlmiti 24. veebruaril 1630 rae ja rüütelkonna vahel leping ehk transaktsioon, mille kohaselt tuli kloostris asutada gümnaasium, kus saavad haridust nii aadlike kui ka kodanike lapsed. Kumbki pool pidi võrdselt kandma kulusid. Lepingust hoolimata kippus kooli avamine venima.

Alles 16. veebruaril 1631 sõlmisid osapooled gümnaasiumi tegeliku asutamislepingu, mille kinnitas Saksamaal sõjaretkel viibinud Gustav II Adolf.

Kool avati pidulikult 6. juunil 1631.

 

Allikas: Kooli kodulehekülg http://www.gag.ee

B.G. Forseliuse Selts http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

Foto: http://www.tallinnapostimees.ee/473932/haridusamet-surub-lapsi-jouga-gustav-adolfi-gumnaasiumisse/


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kool