Harald Põllu piiblitõlge

kaardile

1932

1932. aastal määrati ametisse piiblitõlke komisjon, mis pidi Eesti luterlastele andma täiesti uue ja kasaegse tõlke. Peale mõningast vaidlust sai tõlkijaks Kose pastor Harald Põld, kes oli ürpsi isepäine ja teiste arvamustega mitte arvestav mees.

Aastaks 1935 oli Põld enamiku Vanast ja Uuest Testamendist sisuliselt üksinda ära tõlkinud ja esitas tehtu luteri kiriku juhtkonnale. Kuid seda hakkasid tõsiselt kritiseerima mitmed usuteadlased, nagu Uku Masing ja Kaarel Leetberg. Seetõttu otsustas kiriku juhtkond tõlget mitte kohe välja anda, vaid nõuda selle parandamist.

1935. aastal anti välja vaid Põllu tõlke kohaselt "Koolipiibel", mis sisaldas vaid osa kogu piiblist, nimelt seda, mida koolis usuõpetuse tundides vaja läks. Selle ilmumise järel tekkis luteri kirikus aga veelgi teravam diskussioon, kas Põllu tõlge ikkagi kõigile luterlastele normtekstiks sobib. Eriti tulist vastasseisu tekitas Põllu tõlke puhul see, et seal asendati väljend "elav Jumal" "elusa Jumalaga", mida peeti üldiselt sobimatuks.

Põld jätkas koos Masingu ja mõne teisega siiski piibliteksti redigeerimist ning 1938. aastal õnnestus viimaks Uus Testament välja anda. Et selle kiitis heaks haridusministeerium, ei jäänud ka kiriku juhtkonnal muud üle, kui Põllu tõlke kui uue normtekstiga nõustuda.

Pärast Uue Tesatamendi ilmumist hakati tegema ettevalmistusi ka Vana Testamendi väljaandmiseks, kuid see venis peamiselt kirjastuse ja Põllu kriitikute tõttu. 1939. aastal Põld suri, kuid 1940. aastal jõudis ilmuda siiski Vana Testamendi koolipiibli variant, mille lõpptoimetuse tegi Harald Põllu poeg Hillar. Kogu Vana Testamendi väljaandmine mõistetavatel põhjustel aga ebaõnnestus.

Allikas: Toomas Paul. Eesti piiblitõlke ajalugu. 1999.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • NB
  • raamatukogu
  • tulease