Harkader ja hobune põllul

kaardile

1055

Hilisrauaajal võeti põllumajanduses kasutusele mitmeid uuendusi, mis võimaldasid põlluharimise ja sellega koos asustuse laienemist. Esimeseks suureks uuenduseks oli harkadra kasutuselevõtt, esialgu Lõuna-Eestis. Lääne-Eestis ja saartel jätkati kündmist sealsete muldadega sobivama vana konksadraga, mida aja jooksul täiustati.
Teiseks hakati härgade asemel kündmisel kasutama hobust. Iseäranis seal, kus kasutusele võeti harkader. Hobuse raske koorma ette rakendamise eelduseks oli rangide tundmaõppimine. See oskus hakkas Euroopas levima pärast X sajandit.

pildil: põllutööd XIX sajandi lõpu Saaremaal

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://www.erm.ee/?node=228


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool