Võru maakond

kaardile

03. jaanuar 2010

01.01.2010 rahvaarv Võrumaakonnas 37 786, neist tööealisi 23 079 ja vaureid 7321. Alla 7-aastaseid lapsi 2365 ja kuni 18-aastaseid 5021.

Praegune Võru maakond moodustab peaaegu ida-lääne-suunalise ristküliku suurusega 70x51 km. Äärmised punktid mõõdetuna kilomeetrites mööda paralleele ja meridiaane on:

Greenwichi meridiaanist ida pool
                                                                                  Ekvaatorist
                                                                                  põhja pool

Põhjas - Lauga külas Lasva vallas 1 684                          6 428

Lõunas - Karisöödi külas Peetri jõel Mõniste vallas 1657    6 377

Idas - Helbi külas Meremäe vallas 1 711                          6 414

Läänes - Toku külas Urvaste vallas 1 641                         6 417

 

Võru maakonna pindala on 2 305 km2,moodustades 5,1 % Eesti Vabariigi pindalast. Metsi on maakonnas 1 000 km2 (5,4 %), põllumajanduslikke maid 400 km2 (6,2 %) ja põhi-, tugi- ning kohalikke teid 1 240 km (8,4 %).

Maakonnas asub riigis registreeritud järvedest 191 ( enam ainult naabermaakonnas Valgamaal). Rõuge Suurjärv on neist Eestimaa sügavaim (38 m). Võrumaa on veelahkmeks Peipsi ja Pihkva järve, Riia lahte ning Võrtsjärve suubuvatele jõgedele. Neist Piusa jõgi on Eestimaa suurima langusega (208 m).

Maakonnas asub tervikuna Haanja kõrgustik. Selle 19 mäge on kõrgemad kui 280 meetrit, Suur-Munamägi - 318 m üle merepinna.

Mõõdetuna miljonites kuupmeetrites ehk kuupides, mille serva pikkus on 100 meetrit on maakonnas tööstuslikku liiva 151, lubjakivi ja dolomiiti 24, ehituskruusa 13 ja savi 9 sellist ühikut. Peale selle on turbavarusid hinnatud 54 miljonile tingtonnile ja sapropeeli 12 miljonile tonnile.

 

Allikad: Võru maakond infoportaal http://www.werro.ee/

Rahvastik 01.01.2010 http://portaal.ell.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=14893/01.01.2010.htm


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • puu