Agenda Parva ja Institutiones Estonicae

kaardile

1622

1622. ja 1623. aastal ilmusid Braunsbergis (Preisimaal) kaks jesuiidipreestritele mõeldud trükist, mis sisaldasid juhendeid lõunaeestikeelsete jutluste pidamiseks. Esimene neist, Agenda Parva, on ka tänini säilinud ning seda loetakse vanimaks teadaolevaks lõunaeestikeelseks trükiseks (kuna 1585.aastal ilmunud katekismust pole leitud). See sisaldab 89 rida eestikeelset teksti, enamasti palveid. Tõenäoliselt kasutati juba varasemat eestikeelset tõlget mingisugusest teisest raamatust.

Teine raamat, Institutiones Estonicae Catholicae, pole teadaolevalt aga säilinud. Sellest on teada aga seda, et seal oli muuhulgas ka eestikeelseid kirikulaule, mis olid varustatud ka noodikirjaga, nagu märgib tunnustavalt 1656. aastal ilmunud luterlik lauluraamat. Vello Salo on arvanud, et Institutiones Estonicae võis olla 1585. aastal ilmunud katekismuse täiendatud teine trükk. Teose autoriks on peetud jesuiiti Wilhelm Bucciust.

Allikas: Toomas Paul. Eesti piiblitõlke ajalugu. 1999


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • NB
  • raamatukogu
  • tulease