Peitleiud

kaardile

455

Esemekogumid maeti maha või visati aja jooksul veekogusse või sohu.
Peitleiud võib jaotada kolme rühma: rauast relvad ja tööriistad, pronksehted ning hõbedast ja kullast ehted.
Suur hulk relvi on leitud Kesk-Eestist Türi lähedalt Rikassaarest. Sealt leiti 54 odaotsa ning 7 katkist võitlusnuga. Kuna leid oli peaaegu maapinnal, siis polnud relvad ilmselt mitte peidetud vaid lihtsalt maasse torgatud. Võimalik, et seda tehti mingi lepingu, näiteks rahu sõlmimise või piiri märkimise käigus või ka ohverdamisel.

Üle 90 raudeseme on leitud Virumaa põhjarannikult Aa mõisa lähedalt Alulinna muinaslinnuse juurest soost. Leidude hulgas olid õõskirved, silmaga kirved, sirbid, odaotsad, võsanuga, kaheteraline mõõk ja mõõgafragmendid. Leidude vanus ulatub eelrooma rauaajast kuni peaaegu rauaaja lõpuni välja. Ilmselt oli Alulinna soo ohverdamispaik.

Suur hulk keskmise rauaaja pronksehteid leiti XX sajandi alguses Võrumaalt Vagula järve kaldalt. Kilodeviisi ehteid leidsid külapoisid, kes ehted omavahel ära jagasid. Nõnda on sellest suurest leiust säilinud ainult üks ketassõlg arvatav kaelavõru katkend.
Hõbe- ja kuldehete leid on saadud Tartu lähedalt Kardlast, kust leiti hõbedast ambsõlgesid, kaelavõrusid, käevõrusid ja traadile lükitud rõngaid ning kullast kaelavõru, samuti ka üks pronkskäevõru. See peitleid paiknes ilmselt kivikalme lähedal, mis oli hiljem lõhutud.
Väga paljud keskmise rauaaja juhuleiud on saadud kas omaaegsete soolaugaste või veekogude põhjast. Ilmselt on need sinna meelega visatud, näiteks ohverdamiseks. Lõuna-Skandinaavias ja Põhja-Saksamaal oli selline ohverdamine kuni keskmise rauaajani tavaline.

pildil: Rikassaare peitleid

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

pildiallikas: http://www.hot.ee/arheoloogmust/rikassaare.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud