Kullamaa palved

kaardile

1524

Kullamaa vakuraamatus kirjas olevad 3 palvet: meieisapalve, maarjapalve ja usutunnistus, on vanimad tänini säilinud eestikeelsed tekstid. Lisaks palvetele on samas vakuraamatus ka mitmeid eestikeelseid kohanimesid ja üksikuid eestikeelseid sõnu. Palvete kirjapanijateks peetakse Kullamaal preestritena tegutsenud Johannes Lelow'it ja Konderth Gulerth'it. On oletatud, et palvete tõlkijaks oli Lelow'i eelkäija Jacob Houeth, kielle käsikirja aga leitud pole. Tõenäoliselt tõlgiti palved eesti keelde tänu *Saare-Lääne piiskoppide Johannes III Orgase ja Johannes IV Kieveli korraldustele parandada kirikukorraldust ning muuhulgas eriti eestikeelsete jutluste pidamist. Seega on need palved seotud veel katoliku kiriku siseste reformikatsetega, mitte luterliku reformatsiooniga. Ühtlasi on Kullamaa palvete puhul tegemist ka vanima teadaoleva piiblitõlkega eesti keelde, sest meieisapalve on piiblitekst. Kullamaa vakuraamatus kasutatud eesti keel on väga kõikuva kirjaviisiga, üht ja sama sõna on kirja pandud väga erimevatel viisidel ning on selge, et tõlkijaga puhul pole tegemist olnud eestlasega, vaid sakslasega, kes on püüdnud eesti keelt kuulmise järgi alamsaksa keele kirjareeglite kohaselt üles tähendada, viimased olid aga niikuinii suhteliselt ebakindlad.

Kullamaa palved avastas taani päritolu eesti-baltisaksa ajaloolane Paul Johansen, kes need 1923. aastal ka publitseeris. Palved pole aga ainsaks käsikirjaliseks pikemaks eestikeelseks tekstiks 16. sajandi esimese poole Läänemaalt: 1530. aastatest, Saare-Lääne vaenuse ajast, pärineb ka üks osaliselt eestikeelne kiri, mis jutustab tolleaegsetest poliitilistest sündmustest ning on adresseeritud kellelegi auväärsele emale või emandale (moder'ile). Selle kirja on avastanud ja publitseerinud Jüri Kivimäe.

Allikad: Toomas Paul. Eesti piiblitõlke ajalugu. 1999

Paul Johansen. Eestikeelsed palved Kullamaalt. 1923

Jüri Kivimäe. Eestikeelne kiri 16. sajandist. In: Keel ja Kirjandus 1995, nr 7.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • NB
  • raamatukogu
  • tulease