Rooma rauaaja keraamika

kaardile

59

Metallesemetega võrreldes ei ole savinõudel nii tugevat välismõju märgata. Vahepeal esilekerkinud Ilmandu tüüpi ning nöör- ja kammornamendiga keraamika kõrval oli siiski kogu aeg edasi kestnud juba pronksiajast pärit jagunemine peen- ja jämekeraamikaks. Nõnda valmistati savinõusid ka Rooma rauaajal. Rooma rauaaja keraamika on enamikus kaunistamata. Esineb vaid riipeid ja tekstiilivajutust. Riibetega keraamika on iseloomulik Põhja-Eestile. Lõuna pool, peamiselt Kagu-Eestis kaeti selle asemel nõud tekstiilivajutusega. Teised sealkandis levinud nõud olid väiksemad, siledapinnalised, peenemast savist ning tugevamini põletatud.

pildil: savinõu Jaagupi tarandkalmest Tartumaalt

 

allikas: L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/051b.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kivid