Talude levik

kaardile

55

Üksiktaluline eluviis levis rooma rauaajal üle kogu Eesti. Seetõttu pole sellest ajast asulakohti teada. Peamiselt annavad asustuse kohta teavet tarandkalmed, mis rajati uutele põldudele. Kivikalmete rajamise eelduseks oli, et nende ehitajad elavad paikselt, harivad ja ka omavad põldu. Suuri ja silmapaistvaid tarandkalmeid rajati eriti Virumaal ja Lõuna-Eestis, kus põlispõllundusele üleminek toimuski põhiliselt rooma rauaajal. Vanades põllumajanduspiirkondades Loode- ja Lääne-Eestis ehitati uusi kalmeid vähem ja need olid väiksemad: maa põlisus oli juba varem kinnitunud.
Koos talude arvu suurenemisega suurenes maaomanike ja seega ka eliidi hulk. Ilmselt olid tolleaegsete ülikute valdused üsna väikesed ja tänu suhteliselt suurele ühiskondlikule stabiilsusele puudusid neil ka alalised sõjalised kaaskonnad. Seda Rooma hegemoonia aegset stabiilsuse aega nimetatakse Euroopas Rooma rahuajaks — Pax Romana.

pildil: sirbid Virumaalt Alulinna peitleiust

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/054a.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kivid