Kohaliku rauatootmise algus

kaardile

200 eKr

Raud hakkas Eestis levima nooremal eelrooma rauaajal umbes alates aastast 200 e.Kr. Sellest ajast on teada ka esimesed tõendid rauasulatuse kohta Eestis. Raudtööriistad muutusid nüüd tavaliseks. Esialgu kasutati pronkskirveste eeskujul rauast õõskirveid, mida küll valamise asemel sepistati. Peagi hakati valmistama ka silmaga kirveid, mis olid esialgu üsna lühikesed ja kitsad.
Kirve kõrval oli peamine tööriist nuga. Nuge valmistati mitmesuguse suuruse ja kujuga. Kõige tavalisemad olid sirpnoad, mille tera oli lühike ja kumer. Tehti ka kõvera teraga nuge, millest suuremaid kasutati raienugadena ning väiksemaid on peetud kas habemenugadeks või nahatöötlusvahendeiks.

pildil: nuga Virumaalt Jäbara tarandkalmest C

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/eelrooma/pildid/044a.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kivid