Euroopa Liidu sünd

kaardile

07. veebruar 1992

7. veebruaril kirjutasid Hollandis Maastrichtis Euroopa Ühendusse (õigemini Euroopa Ühendustesse, majandusühendustesse) kuuluvate riikide (Belgia, Hollandi, Luksenburgi, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Suurbritannia, Taani, Kreeka, Hispaania ja Portugali) juhid alla lepingule, millega otsustati senine peamiselt majanduslikule koostööle suunatud riikidevaheline süsteem muuta kõikides poliitikavaldkondades koopereeruvate riikide liiduks.

Maastrichti leping oli oluliseks tähiseks Euoopa integratsiooni teel, mille järel ühtse Euroopa eestkõnelejad (näiteks Pan-Euroopa liikumine) hakkasid üha häälekamalt kõnelema tulevase ühise Euroopa (liit)riigi ideest, samas leidis Maastrichti leping endale ka palju vastaseid, kes nägid selles ohtu riiklikule suveräniteedile. Tegelikult oli lepingu puhul tegemist kompromissiga: igale üksikule riigile jäeti täielik otsustusõigus välispoliitikas, samuti enamiku sisepoliitika üle, kuid samas suurendati võrreldes Euroopa Ühenduse aegadega ka ühiste ja ülimuslike seaduste hulka. Samuti võeti kurss Euroopa ühiraha (esialgu eküü, ECU, hiljem euro) loomisele.

Maastrichti protsess, mille tulemusena loodi Euroopa Liit, sai siiski ka tagasilööke, sest esimesel referendumil lükkasid taanlased lepingu tagasi. Teisel korral, 1993. aasta kevadel kiideti see Taanis siiski heaks, kuid riigile tehti mitmeid järeleandmisi: näiteks pole Taani, sarnaselt Suurbritanniaga, siiani liitunud eurotsooniga.

Maastrichti leping jõustus 1993. aasta 11. novembril ja seda kuupäeva võib seetõttu lugeda Euroopa Liidu sünnipäevaks. Uue liiduga ühineda soovijaid kogunes järgmise paari aastaga õige palju, nende hulgas oli ka Eesti.

Pildi allikas: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • NB
  • nool
  • raamatukogu