Kammkeraamika ripatsid ja kujukesed

kaardile

4009 eKr

Kammkeraamika muististest on kõige rohkem leitud erineva kujuga ripatseid, mida kanti kaelas või riiete küljes. Ripatseid valmistati luust, merevaigust ja kivist ning loomahammastest. Ripatsid võisid olla lihtsa geomeetrilise vormiga, hammasripatsid, helmed, aga ka looma- või inimkujulised. Kõige rohkem on viimaseid leitud Tamula muististest. Loomi ja inimesi kujutavad ripatsid võisid olla plaadikesed, mille ühele küljele oli lihtsate joontega kantud inimese või looma kujutis, aga need võisid olla ka skulptuuritaoliselt voolitud. Palju kujutati linde, eriti veelinde ja usse ning inimesi. Inimestest vooliti tavaliselt välja ainult otsevaates pea, kuid mõnikord ka kogu keha. Inimkujulised ripatsid olid tavaliselt üksikasjalikumad kui loomripatsid. Lisaks on leitud veel karu-, metssea- ning koprakujuline ripats. Ripatsitel oli enamasti üks või mitu kinnitusauku riiete külge kinnitamiseks või kaelas kandmiseks. Ilma aukudeta ripatseid kanti kaasas ilmselt kotikeses. Ripatseid on leitud nii meeste, naiste kui laste haudadest.
Lisaks ripatsitele on leitud ka väikeseid luust ja savist kujukesi, mis kujutavad põtra, veelindu, inimest või karu. Linnuskulptuurikesega olid kaunistatud luust noa- ja lusikataolised esemed, mis leiti Tamulast ja Ida-Virumaalt Kudrukülast.
Kõik ripatsid ja kujukesed on suure tõenäosusega omanud ka mingit usulist tähendust. Neid võiks näiteks pidada tootemiteks või ka hingi sümboliseerivateks kujudeks. Samuti võis neil osa olla mingites maagilistes toimingutes. Ilmselt just linde on mingil moel seostatud surmaga. Sellele viitab Tamulast leitud sookuretiibadega lapsematus.

pildil: luust inimkujulised ripatsid Tamula asulakohalt

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/neoliitikum/pildid/228c.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline