Maaviljeluse algus Eestis

kaardile

4008 eKr

Kammkeraamika kultuuride ilmselt olulisim uuendus oli kultuurtaimede kasvatamise alustamine ja sellega maaviljelusele aluse panemine Eestis. Õietolmuanalüüside põhjal on leitud, et kaer jõudis Eestisse umbes 4000 e.Kr., oder umbes 3900 e.Kr. ja nisu umbes 3500 e.Kr. Esialgu oli viljakasvatus küttimise ja koriluse kõrval ilmselt väikese tähtsusega. Kuna enamik õietolmuleide pärinevad saartelt ja rannikult, on võimalik, et vilja ja teadmisi nende kasvatamise kohta võidi saada Skandinaaviast või Kesk-Euroopa põhjaosast. Samas, nagu teada, olid suhted ka lõunapoolsete aladega tihedad ning viljakasvatus võis Eestisse jõuda ka Leedu ja Läti kaudu, kust on samuti samast ajast pärit märke maaviljelusest leitud.

pildil: kaer

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://www.agri.ee/taimetervis


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline