Kiviaja tööriistad

kaardile

7000 eKr

Kuigi kiviajal kasutati tööriistadena palju ka puust, luust ja sarvest tehtud esemeid, on nende kohta halva säilimise tõttu vähe teada. Peamiselt on säilinud kivist tööriistad.

Väga levinud olid mitmekujulised terava servaga kivikillud, kõõvitsad, mida kasutati kaapimiseks ja lõikamiseks. Väikeriistadest on leitud veel nuge, puure ja uuritsaid. Nii kõõvitsad kui teised väikeriistad olid ilmselt varretatud või kinnitatud luust muhvidesse, mis on aga väga harva säilinud. Puutöödel kasutati kivist kirveid ja talbu (kiilud puu lõhestamiseks ja voolimiseks), millel olid puust või sarvest varred.

Tööriistade valmistamisel kasutati erinevaid kivimeid olenevalt nende kättesaadavusest ja omadustest. Väiksemate ja teravamate tööriistade jaoks kasutati kõige rohkem tulekivi, mis on kõva ja hästi töödeldav. Tulekivi leidub ka Eestis, kuid paremate omadustega tulekivi on lõuna poolt ka Eestisse sisse toodud. Teise kivimina kasutati kvartsi, mis on samuti tugev, kuid halvemini töödeldav. Raieriistu tehti mitmesugustest kristalsetest kivimitest, mis andsid tööriistale tugevuse ja sitkuse.

Tulekivi ja kvartsi töödeldi kivi küljest tükke välja lüües, mis enamasti ka kohe tööriistana kasutusele võeti. Eriline töötlemisviis oli retuššimine, mil eseme serva teritati pisikeste kivikildude eemaldamisega. Ka kivikirveid- ja talbu valmistati kivi lõhestamise teel. Seejärel lihviti neid liivakiviplaatidel. Liivakivi kasutati ka kirveste ja talbade teritamiseks ning ka luust ja sarvest tööriistade lihvimiseks.

pildil: retušitud servaga tulekivist tööriistad

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://www.muuseum.viljandimaa.ee/?op=body&id=142


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • nool