Rahvastik rauaajast kuni viikingiajani

kaardile

500 eKr

Rooma rauaajal (50-450 pKr) mõjutas tugevalt suurt osa Euroopast Rooma riik. Suur hulk Roomast pärit esemeid jõudis peamiselt kaubanduse teel kaugele riigi piiride taha. Eestist pole aga Rooma esemeid eriti leitud. See viitab Skandinaaviaga suhtlemise vähenemisele või suisa katkemisele. Seevastu paistab ainelises kultuuris silma lõuna poolt tulevate mõjutuste kasv. Rahvasterännuajal (450-600) liikus läänemeresoome ja balti hõimude asualade vaheline piir põhja poole, kuna Põhja-Läti rahvastik latgalistus keeleliselt ja kultuuriliselt.

Pildil: Rooma rauaaegne hoburaudsõlg Liimalast

 

Allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

Pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/513k.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kirik
  • matkamine
  • mõis
  • monument
  • ring