Rootsi aeg Eestis

kaardile

1629

1629. aastal sai Rootsi Altmargi vaherahuga enda kätte seni Poola käes olnud Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ehk Liivimaa kubermangu. 1645. aastal liideti Rootsiga Brömsebro rahu tagajärjel ka Taanile kuulunud Saaremaa, 1660. aastal Oliwa rahuga ka Poolale jäänud Ruhnu. Seega oli kogu Eesti ala Rootsi võimu all.

Rootsi võimuperioodil kindlustus lõplikult luteri usk: ametisse seati superintendendid (sisuliselt piiskopid) ning talupoegade katolikuaegset kombestikku püüti iga hinna eest välja juurida. Luteriusu paremaks levitamiseks ja riigivõimu tugevdamiseks oli tarvis parandada kirikuõpetajate ja ametnike haridustaset. Seetõttu otsustasid Rootsi kuningas Gustav II Adolf ja tema õpetaja Johan Skytte rajada Tartu Ülikooli, mis sai teoks 1632. aastal. Ülikool tegutses esialgu Tartus, hiljem mõnda aega ka Tallinnas ja Pärnus.

Gustav II Adolf

Lisaks kõrgema seltskonna hariduse parandamise püüetele sooviti ka talupoegadele anda üldine lugemisoskus, et mõistaksid ise Piiblit lugeda. Rahva harimist alustas alktiivselt Bengt Gottfried Forselius, kes 1680. aastal rajas talurahvakoolide õpetajate koolitamiseks seminarid. Mitmed tema seminaride kasvandikud olid kihelkonnakoolides või köstritena ametis aastakümneid. Rootsi ajal tehti ettevalmistusi ka eestikeelse Piibli tõlkimiseks, kuid vahele tulnud Põhjasõda nurjas selle väljaandmise.

Talupoegade olukord oli Rootsi võimu ajal heitlik. 17. sajandi teisel poolel valitses küll rahu, kuid tänu kuningavõimu nõrkusele Rootsis said aadlikud endale mitmeid privileege ja saavutasid 1681. aastal pärisorjuse kinnitamise riigivõimu poolt. Hiljem aga, kui absolutistliku Rootsi kuningavõimu ajal algas mõisate reduktsioon (riigistamine), püüdsid riigivõimud ka talupoegade olukorda parandada.

Rootsi aja lõpp oli Eestile raske, sest 1695. aastal puhkes suur näljahäda, mis kestis kaks aastat. Sellesse võis surra kuni 70 000 inimest, enamasti talurahvas. Inimesed ei jõudnud sellest katastroofist veel toibudagi, kui maad tabas uus: algas Põhjasõda. 

Pildi allikas: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Gustav_II_of_Sweden.jpg

 

Allikas: A.Mäesalu, T. Lukas, M. Laur, T. Tannberg "Eesti ajalugu I" 1997 "Avita"


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kirik
  • kivid
  • mõis
  • NB
  • nool
  • ring
  • sadam