Eesti vabaduspäeva teistkordne tähistamine ja mobiliseerimine Saksa sõjaväkke

kaardile

24. veebruar 1943

21. veebruaril 1943 toimunud vabaduspäeva tähistamisel andis kindralkomissar Litzmann 55-le eesti talunikule üle aktid nendelt natsionaliseeritud maade tagastamise kohta. Nagu majade ja teistegi Nõukogude võimude poolt konfiskeeritud varade puhul, nõnda ei kiirustanud sakslased ka talumaade tagastamisega, ehkki okupatsiooni lõpuks jõudsid nad välja anda siiski paar tuhat akti.

24. veebruaril 1943. aastal otsustasid sakslased "tähistada" aga Eesti Vabariigi 25. sünnipäeva sellega, et 1919-1924 sündinud Eesti noormehi hakati sundvärbama tööteenistusse, Saksa armeeabiteenistusse ja Eesti leegionisse.

Enamik värvatuist, 5000 meest, saadeti "vabatahtlikena" leegioni koosseisu. Leegioni koosseisu püüti tugevdada ka sellega, et Omavalitsuse juht Mäe käskis 27. märtsil sinna "vabatahtlikult" astuda kõigil Eesti allohvitseridel ja ohvitseridel.

Allikas: Eesti ajalugu. VI: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Lk-d 196-227.

Eesti ajalugu: kronoloogia. 2007.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • maja
  • mõis
  • monument
  • nool
  • politsei
  • ring
  • sadam
  • tulease