Eesti kuulutatakse juudivabaks

kaardile

01. juuli 1942

Saksa eriteenistused tapsid kõigepealt kõik Eestisse jäänud juudid ning seejärel asusid nad laagrites tapma ka mujalt tooduid.

Juudi vangid Tallinna sadamas. Ainus teadaolev foto elusatest juudi vangidest Eestis. Foto: A. Niglase kogu "Estonia 1939-1945"

1. juulil nimetas Saksa julgeolekupolitsei Eestit esimesena okupeeritud idaaladest juudivabaks. Selleks ajaks oli Kloogal ja mujal asuvates koonduslaagrites tapetud pea kõik umbes 1000 1941. aasta järel Eestisse jäänud juudist ning ka mitusada mustlast. Järgnevalt toodi Eestis asuvatesse laagritesse ümberkaudsete alade juute ja teisi "rassiliselt alaväärtuslikke" inimesi. 1944. aasta lõpuks oli Eestis hukatud ligi 10 000 juuti.

Lisaks juutidele ja teistele "madalast rassist inimestele" hukkasid sakslased aga ka paljusid Saksa rassiteooria järgi suhteliselt kõrgel kohal asunud eestlasi, ennekõike neid, keda peeti kommunistide kaastöölisteks. Nõnda kaotasid oma elu ka mitmed intelligendid, näiteks õigusteadlane ja ajaloolane Aleksander Looring, kes esimesel Nõukogude okupatsiooniaastal olid avaldanud punaideoloogiaga kooskõlas olevaid artikleid.

Allikad: Eesti ajalugu. VI: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Lk-d 196-227.

Estonia 1939 - 1945


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • maja
  • mõis
  • monument
  • nool
  • politsei
  • ring
  • sadam
  • tulease