Kadunud Kansi

kaardile

1500

Kadunud Kansi mõis on Muhus see koht, kus seisab nõukogude ajal paigaldatud viit märkimaks muinasasula asukohta. Järeldusele, et siin Kristuse-eelsesse aega ulatuv asulapaik võiks olla, jõudis Vello Lõugas oma 1980-ndatel tehtud uuringutega ja seda arvatakse praegu vanimaks teadaolevaks asulapaigaks Muhus.

Võib siis arvata, et pärastise mõisa kohast loode-põhja suunas kulgev seljandik kuni Kiisa ja Kopliväljani "on paksult muistsete muhulaste jalajälgi täis"! Ometi ei tea me nende elu-olust muinasajal (peale mõnede arheoloogiliste leidude) suurt midagi. Vallutusjärgsel ajal tekkis siit mitte kaugel kindlus-kirikuna Saksa (Liivi) Ordu tugikeskus Muhus ja paistab, et ainsaks ordu tugipunktiks jäi see ka Jüriöö-järgsel ajal.

Üldise arvamuse kohaselt säilitasid saarlased ja muhulased keskaja varasemal perioodil suhtelise iseseisvuse ja ordu sekkus nende ellu vaid hinnuse kogumise ning sõjasulaste värbamisega. Kes aga selleaegsed kohalikud "tegijad" olid, sellest ei ole paraku midagi kirja pandud (või me ei oska seni neid jälgi otsida!). Alles orduaja lõpupoolest (16.s algus) on teada siin toimunud maa läänistamine (seni esimene teadaolev Muhus), kui Loysis'e nimega maaüksus (mõis?) Johann Westphalenile läänistati. Nimi Loysis viitab vägagi sellele, et see varem de Loyse vasalli-suguvõsale kuulus. Seda keskaegset suguvõsa on ajaloolased oletanud ka muistsetest eestlastest pärinevaks ja võiks ju spekuleerida, et ehk oli algselt koguni mõne muistse muhulasega tegemist, kuid jäägu see kutseliste ajaloolaste selgitada. Küll aga võib pärastist Kansi mõisa esimeseks tavamõistes mõisaks Muhus arvata, sest jutud Ordule kuulunud mõisast Vanamõisa kohal on vist pigem müüt..

1534.a loovutas Johann Westphalen oma Muhu valduse väimehele Peter Gans'ile (läänistust kinnistas 1538.a ka ordumeister Hermann von Brüggeney) ja Ganside valdusse jäi see rootsiaja alguseni. Sellelt suguvõsalt sai mõis ka oma hilisema nime.
Taaniaegsed maaraamatud (1570. ja 1592. aastast) ei räägi meile Kansi eravaldustest midagi.
Rootsiajal on mõis olnud pastor Lazarus Ottekeri ja Johann Stegemanni valduses, kuid rootsiaja lõpul toimunud nn. reduktsiooniga Kansi mõis riigistati (vt. ka Ago Rullingo "Muhumaa"). Väidetavalt on rootsiaja algul kuulunud Kansi mõisale kolm Kuke-nimelist talu ja neli vabadikukohta. Muide, siit võib pärineda De la Gardie missiivis 1674.a Nurme vakuse Nurme põliskülas (enne Nurme mõisa rajamist) olnud peremees Kucke Jack.

Rootsiaja lõpust (1698.a) pärinevail kaartidel (EAA f.308, n.2, säilikud 49 ja 54) on Kansi mõis üsnagi oma hilisemal kohal (ka 1800.a nn. reguleerimis-kaardil) ja võib oletada, et seal ehk "aegade algusest" on asunud. Samal kaardil on kujutatud ka mõisast lääne poole jäävad kolm üsna hajali asunud talu, mis spetsifikatsiooni kirja pandud kui Ansa Juri, Kaiko Rein ja Loa Hans. Kui Ansa Juri paikneb mõisale kõige lähemal (ehk enam-vähem pärastise Reegi või Juustuvälja kandis, siis Kaiko Rein'u võiks üsnagi praeguse Kaegu kanti arvata; kolmas talu oli neist oluliselt lõuna pool ja 1800.a kaardil kujutatud Luha põld on ilmselt rootsiaegse Loa Hansu põld. Peale nende on Kansi mõisal sel ajal kaks talu (Seppa Matz ja Ustallo Laas) Mäla ja Raegma vahel nn. Mielasma'l. Peale katku need talud enam ei taastunud, kuid 18.s adrarevisjonidesse jäi siit kolm arvestustalu ja väidetavalt on Kansi mõis siin heina teinud veel 18. sajandil.

Põhjasõja-järgses 1713.a (Güldenstubbe) revisjonis, kui toimivateks riigimõisadeks Muhus olid jäänud vaid Suur mõis (Grossenhoff) ja rootsiajal rajatud Tamse, ei leia me jällegi Kansi mõisast midagi, kui mitte arvestada Suuremõisa all viimasena (nr.72) märgitud 1/6 adramaal koormisi kandvat Kicko Jaaku, kellel kirjas veel üks tööeas naine ja poeglaps (ilmselt Jaagu naine ja poeg).

 

Allikad: Ülo Rehepapp. Detsember, 2006.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • maja
  • mõis