Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu II kongress

kaardile

22. märts 1931

EVKL-i teisele kongressile tuli juba 113 delegaati 43 kohalikust liidust, kokku oli liidu liikmeid sellel hetkel umbes 3000. Lisaks majanduslikele ja kasvatuslikele küsimustele tõstatati kongressil nüüd jõuliselt ka poliitilisi probleeme, mille lahendamiseks on vajalik võidelda riigis väidetavalt vohava korruptsiooni vastu ning muuta põhiseadust.

Korruptsiooniküsimust rõhutas eriliselt EVKL-i juhatuse abiesimees Johan Pitka. Põhiseaduse kritiseerimise algatas aga endine siseminister Theodor Rõuk, keda oli selleks arvatavasti mahitanud tema hea tuttav Konstantin Päts.

Ühtlasi sooviti ka majanduskriisiga  võitlemist kindla plaani alusel ning kokkuhoidlikumat riigivalitsemist. Kongressil võetigi vastu põhiseaduse parandamist taotlev resolutsioon, mis nõudis laiade volitustega riigipead, isikuvalimisi ja 50-liikmelist riigikogu. Põhiseaduse muutmise propageerimiseks hakkas ilmuma vabadussõjalaste ajaleht Võitlus, samuti tehti ägedat lobitööd poliitikute seas.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007                                                                                           


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kohus