Eesti välisdelegatsiooni moodustamine

kaardile

24. november 1917

24. novembril 1917 andis Maanõukogu vanematekogu Ants Piibule (pildil) ning Jaan Tõnissonile loa esindada Maanõukogu välismaal Eesti iseseisvuse tunnustamise hankimiseks.

Kohe pärast Soome iseseisvumist siirdus Tõnisson Helsingisse ning sealt 1918. aasta jaanuaris edasi Stokholmi, kontakteerudes Suurbritannia, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide saatkondadega, et taotleda neilt iseseisva Eesti Asutava Kogu tunnustamist. Ühtlasi proovis ta Saksa saatkonna kaudu selgitada Saksa valitsuse seisukohti Eesti iseseisvuse osas.

11. detsembril 1917 määras Maanõukogu vanematekogu kaheksast Vene Asutava Kogu Eestimaa kubermangu saadikust kolm, Jaan Poska, Julius Seljamaa ja Jüri Vilmsi Eesti Rahva Saatkonnaks, kellel on igasugune läbirääkimise õigus välisriikidega.

Eesti saadikud sõitsid 1918. aasta 5. jaanuariks Petrogradi Venemaa Asutava Kogu istungile, kus eestlaste soov Eesti iseseisvumiseks lükati tagasi. Kuna esseeride enamusega Asutav Kogu keeldus tunnistamast Nõukogude valitsust, ajasid enamlased selle juba samal ööl lõplikult laiali. Eesti saadikutel õnnestus siiski saada jaanuari lõpuks-veebruari alguseks Petrogradi saatkondade kaudu Suurbritannialt ja Prantsusmaalt lubadus tunnistada Eesti iseseisvust de facto.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                
Allikas (pilt): http://dic.academic.ru/pictures/dewiki/65/Ants_Piip.jpg 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • mõis
  • tulease