Eesti rahvuslaste koosolek Tallinnas

kaardile

31. detsember 1917

31. detsembril 1917 (13. jaanuaril 1918) kogunesid "Estonia" teatrisse Maanõukogu vanematekogu ning kõigi eesti poliitiliste parteide esindajad, välja arvatud enamlased.

Põhiliselt arutati Eesti riikluse küsimust, sest üha tõenäolisemaks oli muutumas Saksa okupatsiooni oht.

Kuigi kaaluti ka mitmeid liiduvariante naabermaadega, leiti lõpuks, et kõige õigem on Eesti kuulutada võimalikult kiiresti iseseisvaks riigiks. See võimaldanuks muuta Eesti rahvusvahelise poliitika subjektiks, mis pakuks piisavat vastukaalu Saksa okupatsioonile.

Samal päeval pidas ühist koosolekut ka Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste (bolševike) Partei Eestimaa ja Tallinna komitee, arutades 1917. aasta lõpul Vladimir Lenini välja käidud mõtet kuulutada Eesti iseseisvaks nõukogude vabariigiks.

Üheskoos otsustati, et see pole vajalik, kuna Nõukogude võim on Eestile juba taganud piisava iseseisvuse rahvusasjade osas. Demokraatliku Eesti Vabariigi projekt kui kodanlik lükati loomulikult tagasi.

2.jaanuaril 1918 esitasid esseerid peamiselt Gustav Suitsu (pildil) eestvõttel oma iseseisva Eesti Töövabariigi projekti, kuid see leidis toetust vaid II. Eesti Sõjaväelaste Kongressil.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                  

Allikad (pildid): http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/europe/images/ew_tallinn_estonia_4.jpg  http://www.kirmus.ee/erni/foto/suit01.jpg 

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • mõis
  • tulease